СТАЊЕ НА РАЧУНИМА

16.577.677,06 KM

ИЗВОДИ

Стање на рачунима