ПИТАЊА

Најчешћа питања и одговори

Да. Законом о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, Стања и повреда дјеце у иностранству, члан 6., прецизирано је да се средства прикупљају и из посебног доприноса за солидарност у износу од 0,25 одсто нето плате запосленог лица у Република Српска.

Да. Законом о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, Стања и повреда дјеце у иностранству, члан 6., прецизирано је да се средства прикупљају и из посебног доприноса за солидарност у износу од 0,25 одсто нето плате запосленог лица у Републици Српској.

Да. Законом о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, Стања и повреда дјеце у иностранству, члан 6., прецизирано је да се средства прикупљају и из посебног доприноса за солидарност у износу од 0,25 одсто нето плате запосленог лица у Републици Српској.

Да. Законом о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, Стања и повреда дјеце у иностранству, члан 6., прецизирано је да се средства прикупљају и из посебног доприноса за солидарност у износу од 0,25 одсто нето плате запосленог лица у Републици Српској.

Да. Законом о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, Стања и повреда дјеце у иностранству, члан 6., прецизирано је да се средства прикупљају и из посебног доприноса за солидарност у износу од 0,25 одсто нето плате запосленог лица у Републици Српској.

Да. Законом о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, Стања и повреда дјеце у иностранству, члан 6., прецизирано је да се средства прикупљају и из посебног доприноса за солидарност у износу од 0,25 одсто нето плате запосленог лица у Републици Српској.

Да. Законом о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, Стања и повреда дјеце у иностранству, члан 6., прецизирано је да се средства прикупљају и из посебног доприноса за солидарност у износу од 0,25 одсто нето плате запосленог лица у Републици Српској.

Да. Законом о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, Стања и повреда дјеце у иностранству, члан 6., прецизирано је да се средства прикупљају и из посебног доприноса за солидарност у износу од 0,25 одсто нето плате запосленог лица у Републици Српској.

Copyright © 2024- Фонд Солидарности Републикe Српскe