ИЗВЈЕШТАЈИ

Посљедњи извјештаји

Према Закону о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству Фонд солидарности за свој рад одговара Влади РС и Народној скупштини РС којој подноси годишњи извјештај. Народна скупштина усваја годишњи извјештај о раду наше установе, а надзор над прикупљањем и расподјелом средстава Фонда солидарности спроводи радно тијело Народне скупштине Републиke Српскe којим предсједава посланик из највеће опозиционе партије, изабран у складу са актом којим се уређује рад овог законодавног тијела.

Резултати рада Фонда солидарности у 2022. години документ
Извјештај о раду и извршењу ребаланса ФП- буџета за 2021. годину извјештај
Резултати рада Фонда солидарности у 2021. години документ
Извјештај о раду и извршењу Финансијског плана- Буџета Фонда солидарности за 2020. годину извјештај
Извјештај о раду и извршењу Финансијског плана- Буџета Фонда солидарности за 2019. годину извјештај
Извјештај о раду и извршењу Финансијског плана- Буџета Фонда солидарности за 2018. годину извјештај
Copyright © 2024- Фонд Солидарности Републикe Српскe