ИЗВЈЕШТАЈИ

Посљедњи извјештаји

Према Закону о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству Фонд солидарности за свој рад одговара Влади РС и Народној скупштини РС којој подноси годишњи извјештај. Народна скупштина усваја годишњи извјештај о раду наше установе, а надзор над прикупљањем и расподјелом средстава Фонда солидарности спроводи радно тијело Народне скупштине Републиke Српскe којим предсједава посланик из највеће опозиционе партије, изабран у складу са актом којим се уређује рад овог законодавног тијела.

Извјештај о раду и извршењу Финансијског плана- Буџета Фонда солидарности за 2018. годину извјештај
Народна скупштина Републиke Српскe- Закључак о усвајању извјештаја о раду и извршењу Финансијског плана- Буџета Фонда солидарности за 2018. годину (Службени гласник Републике Српске 44/19).
Copyright © 2022- Фонд Солидарности Републикe Српскe