ПРОПИСИ

Упутства

Захтјев за ослобађање од плаћања доприноса - потребни подаци.
Упутство о начину прикупљања и уплате средстава ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству (Службени гласник Републикe Српскe: 098/19).
Упутство о начину прикупљања и уплате средстава ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству (Службени гласник Републикe Српскe: 115/17).
Copyright © 2023- Фонд Солидарности Републикe Српскe