ПРОПИСИ

Одлуке и рјешења

Одлука о финансирању трошкова везаних за лијечење дјеце у иностранству за вријеме ванредне ситуације на територији Републике Српске (Сл. гласним Републиke Српскe: 31/20).
Одлука о финансирању трошкова везаних за лијечења дјеце у иностранству за вријеме ванредног стања на територији Републике Српске. (Службени гласник Републиke Српскe: 41/20).
Одлука о оснивању ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству (Сл. Гласник Републиke Српскe: 109/17).
Рјешење о именовању директора Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству (Службени гласник Републиke Српскe: 29/19).
Рјешење о именовању в.д. директора Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству (Службени гласник Републиke Српскe: 107/17).
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству (Службени гласник Републиke Српскe: 116/18).
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству (Службени гласник Републиke Српскe: 109/17).
Рјешење о именовању Комисије за додјелу средстава ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству (Службени гласник Републиke Српскe: 01/18).
Рјешење о именовању Комисије за додјелу средстава ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству (Службени гласник Републиke Српскe: 30/18).
Copyright © 2024- Фонд Солидарности Републикe Српскe