ПРОПИСИ

Правилници

Пословник о раду ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству (Пословник о раду ЈУ Фонд Cолидарности).
Правилник о начину, поступку, облику, обиму и роковима коришћења средстава Фонда солидарности. (Службени гласник Републиke Српскe: 72).
Copyright © 2021- Фонд Солидарности Републикe Српскe