ПРОПИСИ

Правилници

Правилник о измјенама и допунама правилника о начину, поступку, облику, обиму и роковима коришћења средстава ЈУ Фонд солидарности (Службени гласник Републике Српске: 80/23)
Пословник о раду ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству (Пословник о раду ЈУ Фонд Cолидарности).
Правилник о начину, поступку, облику, обиму и роковима коришћења средстава Фонда солидарности. (Службени гласник Републиke Српскe: 72).
Copyright © 2024- Фонд Солидарности Републикe Српскe