О НАМА

Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству

Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству основан је крајем 2017. године у Републици Српској с циљем да се у складу са Законом о Фонду солидарности прикупљају додатна финансијска средства како би се омогућила дијагностика и лијечење дјеце у иностранству, када то није могуће у здравственим установама у Републици Српској нити у другим здравственим установама са којима Фонд здравственог осигурања Републике Српске има потписан уговор.

Рад Фонда солидарности, односно његово оснивање, статус, дјелатност, организација, извори и начин прикупљања средстава, начин расподјеле средстава, те праћење рада Фонда уређени су Законом о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству Службени гласник Републиke Српскe 100/17, 103/17.

Средства Фонда солидарности могу се одобрити за дијагностику и лијечење у иностранству дјеце узраста до 18. године живота, која су осигурана лица Фонда здравственог осигурања РС и држављани БиХ. 72/19 . Да би остварили ово право родитељи/старатељи дјеце треба да поднесу Фонду захтјев у складу са процедуром која је дефинисана Правилником о начину, поступку, облику, обиму и роковима коришћења средстава Фонда солидарности (Службени гласник Републиke Српскe).О упућивању дјеце на лијечење и дијагностику у иностранству одлучује - Стручна комисија Фонда солидарности , као и - Управни одбор овог Фонда , а рјешење доноси- директор Фонда.

Средства за Фонд солидарности прикупљају се из више извора, и то:
- Буџета Републиke Српскe у износу од 0,025% остварених пореских и непореских прихода у претходној фискалној години, умањених за износ доприноса за социјално осигурање;
- Посебног доприноса за солидарност на терет буџетских корисника, јавних предузећа, установа, органа управе, управних организација у износу од 5% цијене купљеног службеног путничког возила, осим возила МУП-а и здравствених установа;
- Посебног доприноса за солидарност у износу од 0,25% плате запосленог лица у Републици Српској;
- Буџета општина и градова у износу од 0,025% остварених пореских и непореских прихода у претходној фискалној години.

Такође, привредна друштва, предузетници, појединци, међународне организације и други заинтересовани могу и да донирају новац овом фонду за лијечење дјеце. Начин уплате и прикупљања средстава прецизиран је, - Упутством које је доступно на сајту (у прописима), а на сајту су, такође, доступни и- бројеви рачуна, као и примјери уплатница.

За све информације о Фонду солидарности, које не пронађете на овом сајту, можете нас контактирати на мејл fond.solidarnosti@zdravstvo-srpske.org или телефон 051 249 174.

Грађани се о Фонду солидарности могу информисати и путем- ИНФО ЛЕТАК.

Copyright © 2024- Фонд Солидарности Републикe Српскe