ОБРАСЦИ

Попуните захтјев и изјаву

Родитељи уз медицинску документацију треба да предају изјаву и захтјев који се могу попунити и електронски. Попуњену изјаву је неопходно овјерити у општини. Захтјев за додјелу средстава са свом осталом документацијом родитељи могу да предају лично у надлежним пословницама Фонда здравственог осигурања РС или путем поште.

ОБРАЗАЦ- Захтјев за рефундацију документ
-->
Copyright © 2023- Фонд Солидарности Републикe Српскe