OBRASCI

Popunite zahtjev

Roditelji uz medicinsku dokumentaciju treba da predaju zahtjev koji se mogu popuniti i elektronski. Zahtjev za dodjelu sredstava sa svom ostalom dokumentacijom roditelji mogu da predaju lično u nadležnim poslovnicama Fonda zdravstvenog osiguranja RS ili putem pošte.

Copyright © 2024- Fond Solidarnosti Republike Srpske