OBRASCI

Popunite zahtjev i izjavu

Roditelji uz medicinsku dokumentaciju treba da predaju izjavu i zahtjev koji se mogu popuniti i elektronski. Popunjenu izjavu je neophodno ovjeriti u opštini. Zahtjev za dodjelu sredstava sa svom ostalom dokumentacijom roditelji mogu da predaju lično u nadležnim poslovnicama Fonda zdravstvenog osiguranja RS ili putem pošte.

OBRAZAC- Zahtjev za refundaciju dokument
-->
Copyright © 2023- Fond Solidarnosti Republike Srpske