Mr nauka dr Jasminka Vučković je rođena 1963. u Banja Luci. Gimnaziju i Medicinski fakultet završila je u rodnom gradu. U Domu zdravlja u Banja Luci radila je u službi, tadašnje, opšte medicine i u dispanzeru za zaštitu djece i omladine odakle je otišla na specijalizaciju opšte medicine. Po završetku specijalizacije, radila je kao koordinator na projektu “Integrisani plan javnog zdravstva” koji je finansiran sredstvima Evropske komisije, a sprovodila ga je Andaluzijska škola javnog zdravstva. Nakon završetka projekta, radila na poslovima samostalnog stručnog saradnika za primarnu zdravstvenu zaštitu u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Kao koordinator za Republiku Srpsku, radila je na projektu “Reforme primarne zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini” koji je finansiran od strane Evropske unije, a sprovodila ga je Svjetska zdravstvena organizacija. Završila je i dodatnu edukaciju iz porodične medicine. Od 2006. godine radi u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS na poslovima rukovodioca Odsjeka za primarnu zdravstvenu zaštitu. Magistarske studije je završila na Keele Univerzitetu u Engleskoj.

U okviru poslova koje je obavljala u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, radila je na izradi zakonskih, podzakonskih akata, strateških i programskih dokumenata te na implementaciji istih. Član je Tima za koordinaciju aktivnosti na unapređenju ranog rasta i razvoja djece u Republici Srpskoj. Učestvovala je u izradi Programa za rijetke bolesti u Republici Srpskoj. U skladu sa ciljevima Programa za rijetke bolesti radila je na implementaciji njegovih ciljeva. Član je Komisije za rijetke bolesti, a aktivno je radila na uspostavljanju Centra za rijetke bolesti kao i na unapređenju saradnje sa Savezom za rijetke bolesti Republike Srpske. Majka je jednog sina.

prikazi-vise Prikaži manje

Vita Malešević je završila Gimnaziju u Bosanskom Petrovcu, a potom i Filozofski fakultet u Sarajevu 1984. godine, smjer filozofija i sociologija. Od 1987. godine radi kao profesor u banjalučkoj Gimnaziji. Sada obavlja funkciju direktora ove ustanove. Predsjednik je Upravnog odbora Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra RS“. Udata je i majka dvoje djece.

Gordana Cimeša rođena je 12.aprila 1975. godine u Karlovcu u Hrvatskoj. Od 1999. godine zaposlena je u Televiziji Republike Srpske. 2014. godine obavljala je dužnost glavnog urednika Informativnog programa Televizije Republike Srpske. Trenutno je zamjenik direktora programa. Od 1999. do 2006. godine radila je kao novinar u informativnom programu Televizije Republike Srpske, urednik informativnih emisija, drugog Dnevnika, političkog magazina i urednik sedmičnih informativnih emisija. Proteklih 18 godina bavi se novinarstvom i medijima

Milorad Grujičić rođen je 1961. godine u Sanskom Mostu. Medicinski fakultet završio je 1987. godine u Banjoj Luci, a 1998.godine završio specijalizaciju iz interne medicine. Godine 2001. završio je užu specijalizaciju iz nefrologije na Kliničkom centru Srbije Beograd. Magistarski rad na Medicinskom fakultetu Beograd završio je 2006. godine, a doktorsku disertaciju završio u februara 2013.godine na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci. Jedan je od pionira transplantacionog programa u Republici Srpskoj, a bio je dugogodišnji šef Tima za transplantaciju organa Univerzitetskog Kliničkog centra Republike Srpske kao i nacionalni koordinator za transplantaciju organa Republike Srpske. Zaposlen u Klinici za unutrašnje bolesti Univerzitetskog Kliničkog centra Republike Srpske Banjaluka, odjel za nefrologiju i plazmaferezu kao internista nefrolog. Član Etičkog komiteta Ministarstva zdravlja Republike Srpske. Vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, katedra za internu medicinu.

prikazi-vise Prikaži manje

Miroslav Zečević predsjednik Sindikata finansijskih organizacija Republike Srpske.

Mr sci. med. Nikolina Dukić, internista-onkolog, šef Odsijeka onkologije na Klinici za onkologiju i hematologiju Univerzitetske bolnice Foča i viši asistent na katedri za Internu medicinu Medicinskog fakulteta Foča. Majka je jednog đeteta.

Doktorica Gabriela Mirković je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalista dječiji fizijatar. Zaposlena je u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u Banjaluci na Odjeljenju za habilitaciju i rehabilitaciju djece i omladine. Takođe, šef je odsjeka za ambulantnu terapiju i kabinete odjeljenja.

Divna Aničić rođena je 27.10.1970 godine u Mrkonjić Gradu, gdje i danas živi. Osnovnu i srednju školu ( Gimnaziju) završila je u rodnom gradu. Školovanje je nastavila na Mašinskom fakultetu u Beogradu gdje je stekla zvanje dilomirani inžinjer mašinstva. U periodu od 2004. do 30.6. 2011. godine obavlja funkciju predsjednika SO Mrkonjić Grad kao kandidat sa liste SNSD-a. Od dana 30. 6. 2011. godine do kraja 2020. godine obavljala je funkciju načelnika opštine Mrkonjić Grad. Na posljednjim lokalnim izborima, izabrana je za odbornika Skupštine opštine Mrkonjić Grad kao nosilac liste ispred SNSD-a.

Mileva Komlenović pođena 14.07.1967. godine u Lukom, opština Kalinovik. Osnovnu i srednju školu završila je u Kalinoviku, a diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo 2000. godine. U opštini Kalinovik, zaposlena od 1998.godine. Radila je na upravno- pravnim poslovima i kao sekretar Sekretarijata za poslove opšte uprave. Funkciju zamjenika načelnika opštine,obavljala je od 2004. do 2008. godine, a od 2008. godine obavlja funkciju načelnika opštine Kalinovik. Udata je i ima tri kćerke.

Milkica Milojević novinarka i aktivistkinja iz Banjaluke. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a novinarstvom se profesionalno bavi od 1989. godine. Kao novinarka i građanka – aktivistkinja bori se za socijalnu jednakost i inkluziju, te za ljudska prava žena, osoba sa invaliditetom, djece i drugih marginalizovanih grupa. Dobitnica je novinarske nagrade „Srđan Aleksić“ (2012.), godišnje nagrade Parlamenta BiH i OSCE BiH za doprinos ravnopravnosti polova (2014.) i specijalnog priznanja UNICEF-a u BiH za promociju prava djeteta (2017.)

Rođena je 17. avgusta 1971. godine, a Ekonomski fakultet završila je u Banjaluci. Ima brojna priznanja iz oblasti kojima se bavi, a trenutno je zaposlena u Privrednoj komori Republike Srpske.

Dragoslav Mihajlović diplomirani inženjer saobraćaja i magistar teh. nauka. Ima brojne stečene kvalifikacije, kao i aktivno članstvo u mnogim profesionalnim organizacija iz oblasti saobraćaja. Trenutno je zaposlen u Privrednoj komori Republike Srpske.

Mr ph spec. Anđelka Stupar rođena je 5. januara 1978. u Prijedoru. Zaposlena je u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH, a aktivan je član Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske, tačnije od njegovog osnivanja. Član je i Komisije za rijetke bolesti pri Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske.

Mikajlo Lazić je rođen 19.12.1969. godine u Bijeljini. Srednju Medicinsku školu završio je u Sarajevu, a Medicinski fakultet u Novom Sadu sa prosječnom ocjenom 9,32. Zaposlen u Bolnici „Sveti Vračevi“u Bijeljini od 1999. godine, a specijalizaciju iz dječije hirurgije završio je 2006. godine. Učesnik je brojnih kongresa i simpozijuma iz oblasti pedijatrije i dječije hirurgije.

Dr Dejan Ćurlik specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije i stalni sudski vještak, rođen je 13.11.1972 u Derventi gdje je završio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet u Novom Sadu završio je 1999.godine i kratak period bio zaposlen u Dom zdravlja Derventa, a potom u Domu zdravlja Banja Luka. Od 2005. zaposlen u Univerzitetsko – kliničkom centru kao specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Trenutno obavlja funkciju šefa ortopedskog odjela. Uža oblast interesovanja predstavlja artroskopska hirurgija ramena . Oženjen, otac dvoje djece.

Medicinski fakultet u Banjaluci završila 2017. godine, a specijalizaciju iz pneumoftiziologije 2010. godine. Od 1999. do 2016. godine bila je zaposlena u Domu zdravlja u Tesliću, a tokom specijalizacije radila je i na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, kao i na Klinici za interne bolesti Univerzitetsko – kliničkog centra Banjaluka. Trenutno je zaposlena u Zdravstveno – turističkom centru Banja Vrućica na poslovima pulmologa.

Snežana Petrović-Tepić, specijalista pedijatar, subspecijalista nefrolog, šef odjela dječije nefrologije u UKC RS Banja Luka, docent na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banjauci. Osnovno obrazovanje i Gimnaziju završila je u Banjaluci. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Banjaluci 1983. kao najbolji student u generaciji. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 1992 god. najvišom ocjenom. Nakon položenog specijalističkog ispita radi na Klinici za dječje bolesti Banjaluka, kao specijalista pedijatar i šef odjela dječje nefrologije. Duži niz godina obavljala je funkciju zamjenika načelnika za medicinske poslove Klinike za dječje bolesti Banjaluka, a potom i funkciju načelnika Klinike za dječje bolesti u Banjaluci. Subspecijalistički ispit iz nefrologije položila je februara 2004 god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Godine 2005. izabrana je u zvanje primariusa.

Snežana Petrović-Tepić, specijalista pedijatar, subspecijalista nefrolog, šef ođela đečije nefrologije u UKC RS – Banja Luka, docent na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banjauci. Osnovno obrazovanje i gimnaziju završila je u Banjaluci. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Banjaluci 1983. god. kao najbolji student u generaciji. Od 1984.god. do 1992 god. bila je zaposlena na Medicinskom fakultetu u Banjaluci, prvo kao asistent pripravnik, a nakon odbrane magistarske teze imenovana je za višeg asistenta na Katedri za pedijatriju. Postdiplomski studij i magistarsku tezu odbranila je na Medicinskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu, te januara 1989.god. stekla zvanje magistra medicinskih nauka. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 1992 god. najvišom ocjenom. Nakon položenog specijalističkog ispita radi na Klinici za đečje bolesti Banjaluka, kao specijalista pedijatar i šef ođela đečje nefrologije. Duži niz godina obavljala je funkciju zamjenika načelnika za medicinske poslove Klinike za đečje bolesti Banjaluka, a potom i funkciju načelnika Klinike za đečje bolesti u Banjaluci. Subspecijalistički ispit iz nefrologije položila je februara 2004 god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Godine 2005. izabrana je u zvanje primariusa. Uža oblast rada je đečja nefrologija kojom se bavi od 1994.godine. Uvela je ultrazvučnu dijagnostiku abdomena, tada novu metodu ispitivanja, na Kliniku za đecje bolesti 1994.god. Dugi niz godina bavi se ranim otkrivanjem i praćenjem đece sa kongenitalnim anomalija urotrakta, uz savremene metode dijagnostike i liječenja parenhimskih bolesti bubrega, kao i poremećaje mokrenja kod đece. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Kalikrein-kinin sistem u procjeni oštećenja distalnih tubula bubrega kod infekcija urinarnog trakta” odbranila je 2007. god. i tako stekla zvanje doktora medicinskih nauka. U zvanje docenta na Katedri za pedijatriju MF u Banjaluci izabrana je 2008. godine, a reizabrana 2015.god. Od početka svoje radne karijere do danas aktivno je učestvovala u nastavnom procesu i radu sa studentima na Katedri za pedijatriju. Takođe je u svojstvu mentora učestvovala u edukaciji brojnih ljekara na specijalizaciji iz pedijatrije, izradi većeg broja diplomskih i magistarskih radova. Dugi niz godina član je ispitne komisije za polaganje specijalističkog ispita iz pedijatrije i iz nefrologije. Autor je i koautor brojnih naučnih i stručnih radova, poglavlja udžbenika, učesnik brojnih kongresa i savjetovanja, te u više navrata recenzent naučnih radova, knjiga i projekata. U okviru stručnog usavršavanja boravila je na Univerzitetskoj đečjoj klinici u Gentu (Belgija), kao i na Pedijatrijskoj klinici KC LJubljana, na Institutu za majku i dete Beograd i Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu. Gostujući je nastavnik na domacim univerzitetima u svojstvu predavača ili mentora/clana komisije za odbranu diplomskih i magistarskih radova. Učestvovala je u svojstvu autora u izradi kliničkih vodica za primarnu zdravstvenu zastitu koji su izdati od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zastite RS. Od ostalih aktivnosti bila je: rukovodilac studijskog programa Medicina na Medicnskom fakultetu Banja Luka ( 2009- 2013); član Strucnog odbora Pedijatrijskih dana RS tokom vise godina; član Stručnog savjeta KC Banja Luka; član tima za Kontinuiranu medicinsku edukaciju (KME) Kliničkog centra Banjaluka; član komisije Agencije za lijekove RS, član Komisije za rijetke bolesti u Republici Srpskoj Član je udruženja Doktora medicine RS, Komore doktora medicine RS, Udruženja pedijatara RS, Srpskog lekarskog drustva Srbije, Udruzenja nefrologa RS. Udata je i majka jednog đeteta.

prikazi-vise Prikaži manje

Jelica Predojević pedijatar supspecijalista dječije hematoonkologije i hematologije, šef odjeljenja za dječiju hematoonkologiju Klinike za dječije bolesti UKC RS. Redovni profesor I šef Katedre za pedijatriju na Medicinskom fakultetu u Banjaluci. Autor 4 udžbenika, 4 naučne monografije I 27 stručnih članaka. Predsjednik Udruženja pedijatara RS, član svjetskog Udruženja za dječiju onkologiju.

Prof. dr Milka Mavija je specijalista oftalmolog, načelnik Klinike za očne bolesti UKC RS; redovni profesor oftalmologije i šef Katedre za oftalmologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, predsjednik je Udruženja oftalmologa Republike Srpske.
Uža oblast rada profesorke Mavije je medikal retina, savremena oblast dijagnostike i liječenja bolesti zadnjeg segmenta oka, koju je uvela još 2006. u oftalmologiju UKC RS i BiH, kao prvi retinolog među malobrojnim u regionu. Bavi se oboljenjima očnog dna (mrežnjače, retine), koja uključuje sve današnje metode dijagnostike, kao i najnovije savremene dijagnostičke imidžing metode skeniranja i analize fundusa, kao što je optička koherentna tomografija (OCT), OCT-angiografija, kontrastne metode angiografije, autofluorescencija fundusa idr., neophodne za evaluaciju urođenih i stečenih oboljenja očnog dna kod odraslih pacijenata i kod djece, kao što su distrofije i degeneracije makule i retine, dijabetička retinopatija i druga oboljenja oka u sistemskim oboljenjima, oboljenja krvnih sudova očnog dna, inflamatorna i druga oboljenja makule, oboljenja očnog nerva, tumori oka i dr. U svakodnevnom radu primjenjuje najsavremenije metode liječenja oboljenja mrežnjače (laser fotokoagulacija, mikropulsni laserski tretmani, anti VEGF terapija i dr.) Prva u BiH uvodi inovativne tretmane u dijagnostici i liječenju oboljenja makule i retine, intravitrealne tretmane inhibitorima angiogeneze (anti VEGF), tretmane bolesti makule mikropulsnim laserom, te najsavremeniju gensku terapija u urođenim oboljenjima oka.
Stručna usavršavanja iz oblasti medikal retine obavljala je na univerzitetskim klinikama u regionu i Evropi, te u Seulu (Južna Koreja), kao i na brojnim edukacijama evropskih i svjetskih kongresa. Svakodnevno nesebično prenosi stručna i naučna znanja mladim oftalmolozima i specijalizantima oftalmologije iz cijele Republike Srpske. Kao predavač po pozivu širom regiona održava edukativne radionice i kurseve iz savremene dijagnostike i liječenja bolesti retine za mlade oftalmologe. Pod mentorstvom prof. Mavije specijalizaciju iz oftalmologije od 2010. godine do sada je završilo 36 mladih oftalmologa Republike Srpske, kao i četiri magistra medicinskih nauka i četiri doktora medicinskih nauka. Član je komisije za polaganje specijalističkih ispita iz oftalmologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci i Foči, kao i član komisije za odbranu doktorskih disertacija u Beogradu. Kao predsjednik Udruženja oftalmologa Republike Srpske od 2010. godine uspješno je organizovala tri kongresa oftalmologa Republike Srpske i BiH sa međunarodnim učešćem, kao i brojne simpozijume.
Prof. dr Milka Mavija je autor i koautor više od 110 objavljenih naučnih i stručnih radova.
• Koautor je tri univerzitetska udžbenika oftalmologije koja se koriste u nastavi na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u Beogradu, te na Fakultetu za specijalnu edukaciju Univerziteta u Beogradu:
1. „Bolesti retine- dijagnostika i terapija”,
2. „Osnovne dijagnostičke metode u oftalmologiji“;
3. „Oftalmologija- odabrana poglavlja i prikaz interesantnih slučajeva”.
• Autor je dvije naučne monografije:
1. „Dijabetički makularni edem“ i
2. „Dijabetička retinopatija- faktori rizika“; te
• koautor dvije stručne monografije:
1. „Senilna degeneracija makule” i
2. „Okluzivne vaskularne bolesti retine”;

Udata je i majka dvoje djece.

prikazi-vise Prikaži manje

Snežana Simić Perić rođena je u Bijeljini 6.12. 1963 u Bijeljini, gdje je završila i osnovnu i srednju školu. Na Medicinkom fakultetu u Sarajevu diplomirala je 1987. godine, a kao jedan od deset najboljih studenata bila je na ferijalnoj praksi u Moski gdje je stekla nova znanja i iskustva iz oblasti medicine. Zaposlena je u Domu zdravlja Bijeljina od 1988. godine, a od 2011. godine radi kao dječiji kardiolog konsultant u Opštoj bolnici „Sveti vračevi“ u Bijeljina. Zvanje primarijus dodjeljeno je 2014. godine od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republika Srpska.

Snežana Simić Perić rođena je u Bijeljini 6.12.1963 godine. Odličnu školu i Gimnaziju „Filip Višnjić“ završila je sa odličnim uspjehom. Medicinski fakultet upisala je u Sarajevu i diplomirala 1987. godine. Kao apsolvent u grupi od deset najboljih studenata bila je na ferijalnoj praksi u Moskvi mjesec dana i stekla nova znanja iz oblasti medicine. Kao student učestvovala je u projektu ispitivanja Endemske nefropatije na području Šamca, Bijeljine i Modriče tri godine. Takođe, imala je tri naučna rada koji su bili predstavljeni na tri kongresa studenata medicine sa područja bivše SFRJ. U stalnom radnom odnosu je u Domu zdravlja u Bijeljini od 20.4.1988. Takođe, od 2011. godine radi kao dječiji kardiolog konsultant u Opštoj bolnici „Sveti vračevi“ u Bijeljini. Nakon obavljenog staža koji je trajao godinu dana, stručni ispit položila je 23.5. 1989. godine u Republičkom komitetu za zdravstvo i socijalnu zaštitu u Sarajevu. Specijalizaciju iz pedijatrije dobila je školske 1995/96. a specijalistički ispit je položila 4.6.1999. sa odličnim uspjehom na Medicinskom fakultetu u Beogradu i stekla zvanje specijaliste pedijatrije. Užu specijalizaciju iz oblasti kardiologije je upisala školske 1999. godine, a usmeni subspecijalistički ispit položila 2002. godine , dok je rad uže specijalizacije odbranila 2004. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu i tako stekla zvanje specijalista kardiologije. Usmeni magistarski ispit položila je 18.6.1999. godine sa ocjenom deset. Magistarsku tezu je odbranila 29.5.2006. na Medicinskom fakultetu u Beogradu i stekla akademsku diplomu magistar medicinskih nauka. Prvu licencu za obavljanje profesionalne djelatnosti dobila je od Komore doktora medicine 2.10.2002. godine, a relicencu 2007. godine. Uspješno je položila ispit iz ultrazvučne dijagnostike kao ispit iz ehokardiografije, tako i iz ultrazvučne dijagnostike u pedijatrijskog radiologiji( teorijsko-praktičnu edukaciju sa komisijskim polaganjem teorijskog i praktičnog dijela ispita) u Beogradu. Takođe je pohađala i položila ispit iz teorijske-praktične edukacije „Rano otkrivanje, dijagnostika i tretman poremećaja psihomotornog razvoja, cerebralno ugroženo dete i dete sa cerebralnom paralizom i srodnim stanjima“ u Beogradu 2009. godine. Od 2005. godine predsjednik je Prvostepene stručne komisije za razvrstavanje lica sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju ( za lica mlađa od 18 godina), a od 2013. godine je zamjenik predsjednika navedene komisije. Od 2009. godine je predsjednik Regionalnog zbora komore doktora medicine, podružnica Bijeljina, a 2013. godine joj je obnovljen mandat. Dobitnik je velike povelje koju dodjeljuje Komora doktora medicine RS. Bila je član Predsjedništva Udruženja pedijatara RS i predsjednik Pedijatara sa područja Bijeljine, Ugljevika i Lopara od 2007. do 2012. godine. U više navrata je objavila radove iz oblasti kardiologije u „Scripta medica“ i „Medici.com“. Rad pod nazivom „Značaj testova opterećenja u evaluaciji djece sa sinkopama“ je prezentovan na Drugom kongresu kardiologa RS 2008. godine. Nekoliko puta je aktivno učestvovala i prošla obuku pedijatriske škole koju je organizovalo Udruženje pedijatara Srbije. Aktivno je učestvovala na više kongresa pedijatrije kao i kongresa iz oblasti kardiologije u zemlji i inostranstvu. Takođe, aktivno je učestvovala na tradicionalnim vidovdanskim susretima Udruženja pedijatara RS i Udruženja pedijatara iz Srbije. Aktivno učestvuju u edukaciji doktora porodične medicine ( kao predavač) u okviru zajedničke saradnje Udruženja kardiologa RS i Udruženja ljekara porodične medicine. Član je tima „Fami“ ( kao edukator) koji sprovodi kontinuiranu medicinsku edukaciju doktora porodične medicine. Učestvovala je kao koautor u radu koji je obuhvatao svu djecu sa Daunovim sindromom na prostoru BiH , tako da je rad pod nazivom „ Struktura urođenih anomalija srca kod djece sa Daunovim sindromom u BiH“, objavljen u stručnom časopisu „Pedijatrija danas“. Takođe, autor je članka „Uticaj ambrozije na zdravlje ljudi“ koji je objavljen u priručniku „Kako iskorijeniti ambroziju“ autora mr Riste Arsenovića koji je objavljen u Bijeljini 2011. godine. Član je i aktivno učestvuje u radu Zavoda za zaštitu bilja BiH koji aktivno vodi kampanju i edukaciju stanovništva u suzbijanju ambrozije i njenog štetnog djelovanja na zdravlje ljudi u posljednje tri godine. Od oktobra 2011. godine je načelnik Ambulante za specijalističke konsultacije iz pedijatrije u Domu zdravlja u Bijeljini. Od 2012. godine je dio tima i regionalni koordinator za sprovođenje prevencije kardiovaskularnih bolesti i bolesti metabolizma kod školske djece „Mala škola zdravlja“ koja se sprovodi na teriotoriji RS u organizaciji Centra za medicinska istraživanja Banjaluka. Zvanje primarijus joj je dodjeljeno u aprilu 2014. godine od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS. Izrada doktorske disertacije je u toku. Član je komisije Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu odlukom Vlade RS od 10. 1. 2018. godine .

prikazi-vise Prikaži manje

Prim. dr med. Slavko Manojlović je specijalista ortopedije sa traumatologijom. Medicinski fakultet u Banjaluci završio je 1987. godine, a 1995. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu stekao zvanje specijaliste ortopedske hirurgije sa traumatologijom. Završio je doktorske studije u Mostaru 2013. godine. Stekao je brojne nagrade i priznanja, a obavlja mnoge značajne društvene i stručne funkcije. Trenutno je zaposlen u zdravstvenoj ustanovi “Dr Manojlović” u Banjaluci kao i u Opštoj bolnici Mediagroup u Beogradu.

Doc dr sci med ,
Prim dr med Slavko Manojlović|
specijalista ortopedije sa traumatologijom

A. Osnovni podaci

Rođen: 27.01.1962

Mjesto: Banja Luka, Republika Srpska, BiH

Bračno stanje: oženjen Tanjom, otac Jelene i Nemanje

e-mail: slavko.manojlovic gmail.com

B. Obrazovanje

1981-1987. Medicinski fakultet, Banja Luka, stekao zvanje doktora medicine

1990-1995. Medicinski fakultet Beograd, stekao zvanje specijaliste ortopedske hirurgije sa traumatologijom

2010-2013. Medicinski fakultet Mostar, Doktorske studije

2015. Odbranio doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Mostaru

na temu „Usporedba nosivih površina u bescementnojprimarnoj artroplastici zgloba kuka, keramika-metal i metal-metal“, 24.11.2015

C. Napredovanje i položaj u zaposlenju

1987-1988. Doktor medicine, Dom zdravlja Gradiška

1988-1995 Sekundarac,potom specijalizant, Opšta bolnica Gradiška

1995-2003. Specijalista ortopedije sa traumatolgijom, Klinika za ortopediju i traumatologiju KC Banja Luka,

2003-2017 Načelnik ođeljenja za ortopedsku hirurgiju, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr M. Zotović“ Banja Luka,

2017…ZU “Dr Manojlović” Banjaluka, Ortopedski hirurg u Opštoj bolnici Medigroup,Beograd

D. Obavljanje raznih stručnih i društvenih funkcija

Predsjednik Udruženja ortopeda i traumatologa u BiH (UOTBIH), od 2014-2017

Predsjednik Upravnog odbora UOTBIH od 2017…

Predsjednik Udruženja ortopeda i traumatologa Republike Srpske (UOTRS), od 2009.-2017

Član Američke akademije ortopedskih hirurga (AAOS), od 2007.

Član Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije (SOTA), od 2010.

Član SICOT-a, od 2014.

E. Nagrade i priznanja

• Dobio zvanje primarijusa 2004. godine

• Posebno priznanje Komore doktora medicine Republike Srpske za naučno-

istraživački rad 2007. godine

• 2. nagrada za najbolju poster prezentaciju: „TKR – controversies, dilemmas and attitudes“,

HUOT; 2012, Primošten, Hrvatska

• 3. nagrada za najbolju poster prezentaciju: „Prelom stema endoproteze kod nesrasle

subtrohanterne osteotomije femura – prikaz slučaja“, HUOT; 2012, Primošten, Hrvatska..

• Počasno članstvo SOTA, od 2014.

• Počasno članstvo AMOT-a,od 2016

• Posebno priznanje Komore doktora medicine Republike Srpske za organizaciju

zdravstvene službe,2015

F. Naučni radovi u časopisima

Objavio 9 radova u časopisima indeksiranim u međunarodnim bazama Current Contents,

Science Citation Indeks,Science Citation Indeks – Edžpanded, Scopus, Medline,te 8 radova

u drugim,neindeksiranim časopisima

G. Radovi na međunarodnim skupovima

Objavio i prezentovao 71 rad kao autor i koautor na raznim međunarodnim

skupovima(regionalnim,srednjoevropskim,te evropskom i svjetskom ortopedskom kongresu)

H. Radovi na skupovima u BiH

Prezentovao 55 radova na kongresima i simpozijima u BiH

I. Publikacije

Monografija „100 godina prve banjalučke ortopedije“, glavni i odgovorni urednik, 2015.

J. Projekti

Učestvovao kao glavni istraživač u 5 međunarodnih naučnih projekata

K. Nastavna đelatnost

Učešće u nastavi:

1. Medicinski fakultet Banja Luka, 1997-2000, Asistent na predmetu Hirurgija sa ratnom

hirurgijom

2. Medicinski fakultet Banjaluka,2016,Docent na predmetu Hirurgija sa ratnom hirugijom

3. Visoka medicinska škola Prijedor, 2016,profesor na premetima Hirurgija sa zdravstvenom

njegom i Hirurgija sa ortopedijom i traumatologijom

4. I International course on Primary Total Knee Arthroplasty,Medical faculty LJubljana, 06-

07.02 2014. Faculty member

5. II International course on Primary Total Knee Arthroplasty,Medical University Pleven,

Bulgaria, 29.-30. October 2015. Faculty member

6. Medicinski fakultet Banjaluka,2016,Mentor za specijalizacije ortopedije i traumatologije

7.Med. fakultet Banjaluka,od 2017 stalni član Komisije za specijalističke ispite iz ortopedije

8. Provodio edukacije iz primarne i revizione artroplastike kuka i koljena u Bijeljini, Brčkom,

Zvorniku, IstočnomSarajevu, Foči, Sarajevu,Trebinju, Kragujevcu, Nišu, Subotici, Beogradu,

Skoplju i Podgorici

L. Pozvana predavanja

Pozvani predavač na 14 ortopedskih kongresa –Srbija.Hrvatska,Crna Gora,Makedonija,

Grčka,Bugarska,Španija,Kina,Italija

M. Članstvo naučnog ili programskog odbora skupa

1. Organizacioni odbor: Dani BHAAAS u BiH 2012 (Sarajevo, BiH)

2. Naučni odbor: Prvi ortopedsko-traumatološki dani Crne Gore sa međunarodnim učešćem

2012. (Bečići, Crna Gora)

3. Organizacioni odbor IV kongresa fizijatara u BiH (Banjaluka,2012)

4. Organizacioni odbor: 5. Dani BHAAAS u BiH 2013. (Mostar, BiH)

5. Naučni odbor: III Kongres doktora medicine Republike Srpske 2013 (Teslić, BiH)

6. Naučni odbor: IV kongres doktora medicine Republike Srpske(Teslić,2015)

7. Organizacioni odbor: 6. Dani BHAAAS u BiH 2014. (Bihać, BiH)

8. Organizacioni odbor: 7. Dani BHAAAS u BiH 2015. (Brčko, BiH)

9. Organizacioni odbor 8.Dani BHAAAS u BiH 2016(Neum,BiH)

11.Organizacioni odbor VII Balkanski kongres Artroskopije,Sportske traumatologije i

Hirugije

Koljena,2016,Solun(Grčka)

12.Naučni odbor I kongresa ortopeda Crne Gore,2016, Bečići(Crna Gora

13.Predsjednik organizacionog odbora: 1. Kongres ortopeda i traumatologa u BiH,

Septembar 2014, Jahorina, BiH

14.Predsjednik organizacionog odbora: VI Balkanski Kongres artroskopije, sportske

traumatologije i hirurgije koljena, Oktobar 2015, Banja Luka, BiH

15.Organizacioni odbor VII Balkanski Kongres artroskopije, sportske traumatologije i

hirurgije koljena,septembar 2016,Solun,Grčka

16. Predsjednik organizacionog odbora: 2. Kongres ortopeda i traumatologa u BiH,

Septembar 2018, Mostar, BiH

N. Usavršavanje u inostranstvu

1. 2001. Klinikum Lippe-Detmold, NJemačka / Jednomjesečna studijska edukacija

2. 2004. Heerlen, Holandija / Primary Total Knee Arthroplasty

3. 2004. Torino, Italija /Ellitica prosthesis simpozijum

4. 2005. Amsterdam, Holandija / Primarna artroplastika koljena

5. 2005. Ankaran, Slovenija / Artroplastika velikih zglobova

6. 2005. Annecy, Francuska / Simpozijum Corail u primarnoj i revizionoj hirurgiji kuka

7. 2006. Lion, Francuska / Simpozijum Corail – 20 godina praćenja

8. 2006. Villingen-Schnjeningen, NJemačka / Artroplastike vel. zglobova,dr Thielmann

9. 2007. Tuscon, USA / Artroplastike velikih zglobova

10. 2007. Hamburg, NJemačka / De Puy – Kompjuterski asistirana hirurgija koljena

11. 2007. Berlin, NJemačka / Aesculap hip days

12. 2007. Ankaran, Slovenija / Artroplastike velikih zglobova

13. 2008. Hamburg, NJemačka / Revision knee instructional course

14. 2008. Kiel, NJemačka / De Puy – ASR instrukcioni kurs

15. 2009. Rim, Italija / 25 godina Biomet Taperloc sistema

16. 2009. Annecy, Francuska / Reviziona hirurgija kuka nakon primarne TPK

17. 2009. Stoltzalpe, Austrija / Primarna i reviziona hirurgija koljena

18. 2010. Lucern, Švajcarska / Instrukcioni kurs Odžford unikondilarne proteze koljena

19. 2010. Rim, Italija / “25 Years of High Function and Lonj NJear-TKA symposium“

20. 2010. Pariz, Francuska / De Puy – MicroHip Silent instrukcioni kurs

21. 2010. Orlando, USA / “Current Concepts” u zamjeni zglobova

22. 2011.Copenhagen,Denmark,Contemporary fidžation and bearings in TJA

23. 2011. Hamburg, NJemačka / Endoklinik, artroplastika velikih zglobova

24. 2011. Ženeva,Švajcarska,/”25 Years of hydrodžyapatite in THA”

25. 2012. Frankfurt, NJemačka / Kadaver kurs artroplastike kuka, koljena i ramena

26. 2012. Gross Gerau,NJemačka/Cadaver lab knee

27. 2012. St Petersburg, Rusija / Corail in primary hip arthroplasty

28. 2015. Hamburg, NJemačka / The Challenge of Revision Hip Arthroplasty

29. 2016Firenca(Italija) Interaction Meeting Revision Knee Florence

30. 2017.Geteborg(Švedska) Eurohip II-Master curs Hip artrhroplasty

31. 2017.Giessen(NJemačka) 4.International Trauma Meeting

32. 2017. Ankaran(Slovenija) Revision hip-master kurs

33 .2018.Ankaran(Slovenia) Attune knee system

Ostalo

1.Stalni sudski vještak medicinske struke(od 1996)

2. Savjetnik Predsjednika Republike Srpske za oblast zdravstva(od 2015-2017)

3. Savjetnik ministra zdravlja Republike Srpske(od 2017-2018)

4. Član edukacionog tima De Puy Sintes(Johnson-Johnson) za Jugoistočnu Evropu za

edukaciju primarne artroplastike zgloba koljena

5.Član AO recon grupe za edukaciju artroplastike kuka i koljena

6. Aktivno govori engleski jezik

Ortopedska hirurugija i ja

Nakon 32 godinu rada na hirugiji(ortopediji),te preko 4500 primarnih i revizionih artroplastika

kuka i koljena,moji pogledi i aksiomi su sledeći:

Pacijent u fokusu,timski rad u kojem je pacijent član tima

Nije svaki pacijent za svaki implantat

Posmatrati pacijenta individualno u sklopu priznatih svetskih protokola

Konsultacije sa kolegama su dragocjene

Fifty years life after fifty

Kvalitet života pacijenta je mjerilo kvaliteta hirurga i njegovog tima

Spisak vještina

1.Primarna artroplastika kuka kod koksartroze i preloma u zglobu kuka

2.Primarna artroplastika kuka kod visokih lukasacija kuka sa koksartrozom

3.Primarna artroplastika kolena kod gonartroza

4.Primarna artroplastika koljena kod valgus-gonartroze ,lateralnim pristupom

5.Primarna artroplastika kolena-unikondilarno koleno

6.Reviziona artroplastika kuka

7.Reviziona artroplastika kolena

8.Revaskularizacione artroplastike kuka kod avaskularne nekroze glave natkoljene kosti

9.Krvave repozicije luksiranih dečijih kukova(Salter osteotomija)

10.Chiari osteomije karlice kod subluksacija i displazija kuka

11.Visoke tibijalne osteotomije(HTO)kod mlađih osoba sa gonartrozom

12.Korektivne operacije kod haludž valgus deformiteta stopala

13.Korektivne operacije ručnog zgloba kod loše sraslih preloma palčane kosti

14.Primarne i sekundarne rekonstrukcije Achilove tetive

15.Osteosinteze gornjih i donjih edžtremiteta

prikazi-vise Prikaži manje

Copyright © 2024- Fond Solidarnosti Republike Srpske