Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству има нову интернет страницу www.fondsolidarnosti.com. Страница је креирана са жељом да се на једном мјесту могу пронаћи све неопходне информације о раду наше установе.

Нова интернет страница Фонда солидарности нуди разноврстан и информативан садржај уз препознатљив визуелни идентитет установе, а све у циљу да родитељи дјеце којима је потребна врста помоћи коју пружа Фонд солидарности као и медији и сви заинтересовани на што бржи и једноставнији начин дођу до неопходних информација. До сада су се информације о раду Фонда солидарности могле пронаћи на интернет страници Фонда здравственог осигурања РС.

Фонд солидарности и на овај начин, наставља са праксом транспарентног рада.

У креирању интернет странице највише се водило рачуна да се једноставно и брзо понуде све најважније информације о раду Фонда солидарности које су највише интересовале како родитеље дјеце тако и медије. Најчешће су то биле информације о процедури одобравања средстава за дијагностику и лијечење дјеце у иностранству, укупном броју дјеце којој су одобрена средства за дијагностику и лијечење у иностранству, здравственим установама у коју се дјеца одлазила на дијагностику и лијечење те тренутном стању финансијских средстава на рачунима фонда солидарности.

Будући да је најважнији извор прихода Фонда солидарности издвајање од нето плата радника настојали смо да и кроз нову интернет страницу оправдамо повјерење свих оних који дају свој допринос у лијечењу дјеце у иностранству, тако што ћемо бити још транспарентни и доступнији за сва додатна питања.

Нова интернет страница уз савремена графичка и дизајнерска рјешења максималну прегледност и функционалност, свим корисницима нуди потпуне информације о активностима Фонда солидарности, прецизне базе података о актима којима је регулисан наш рад, сва потребна упутства, формуларе које је неопходне попунити приликом предаје захтјева за финансирање лијечења и иностранству, одговоре на најчешћа питања која су од оснивања Фонда солидарности највише интересовала јавност. Осим тога, представљени су и они који чине рад Фонда солидарности ефикаснијим попут стручне комисије Фонда солидарности, представника Управног одбора, али и контакти радника који раде за Фонд солидарности у циљу једноставније и брже комуникације са корисницима.

Фонд солидарности ће и даље да у складу са својом пословном политиком и опредјељењима унапређивати свој рад, чинити га транспарентним, јер нам је важно да сваки родитељ у Републици Српској зна да постоји наша установа чија је основна мисија финансирање дијагностике и лијечења дјеце у иностранству.

5 августа, 2021
Copyright © 2024- Фонд Солидарности Републикe Српскe