Нови Правилник ЈУ Фонда солидарности

Нови Правилник ЈУ Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству који је почео да се примјењује је резултат опредјелјенја да се стално унапређују прописане процедуре, као и да пропис буде максимално приближен потребама родитеља чија дјеца се лијече у иностранству уз помоћ средстава Фонда солидарности.

Правилником су регулисани и критеријуми приоритета, те ће се предност у разматрању захтјева давати болестима, стањима и повредама које непосредно могу да угрозе и погоршају здравствено стање дјетета као и прогнозу саме болести, стања и повреде, тамо гдје фактор времена значајно утиче на исход лијечења, болестима, стањима и повредама које непосредно угрожавају живот дјетета или доводе до тешког инвалидитета.

Прецизиран је и начин поступања у случају да дијете у току започетог лијечења или дијагностике које финансира Фонд солидарности наврши 18 година живота, те је дефинисано да се у том случају финансирање може вршити до завршетка рјешењем одобрене дијагностике или лијечења.

Како би се родитељи обољеле дјеце додатно финансијски растеретили, регулисано је питање финансирања типизације ткива у оквиру припрема за трансплантацију, тако да ће Фонд солидарности убудуће финансирати трошкове типизације ткива и дјетета и донора.

У жељи да родитељима максимално олакшамо процедуре и смањимо трошкове, прописано је да се финансијска и медицинска документација из здравствених установа из иностранства (предрачуни, рачуни, извјештаји, отпусна писма и друго) доставља на језику који је у службеној употреби у тој страној држави и на једном од језика који су у службеној употреби у БиХ, што значи да документи не морају бити преведени од стране овлаштеног преводиоца.

Промјене уведене новим Правилником су резултат активног рада Фонда солидарности и континуиране сарадње са родитељима и здравственим установама, а са овом праксом Фонд солидарности ће наставити и убудуће, како би се и даље правично управљало средствима посебног доприноса чије издвајање подржава цјелокупно друштво Републике Српске.

4 фебруара, 2021
Copyright © 2024- Фонд Солидарности Републикe Српскe