Novi Pravilnik JU Fonda solidarnosti

Novi Pravilnik JU Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu koji je počeo da se primjenjuje je rezultat opredjeljenja da se stalno unapređuju propisane procedure, kao i da propis bude maksimalno približen potrebama roditelja čija djeca se liječe u inostranstvu uz pomoć sredstava Fonda solidarnosti.

Pravilnikom su regulisani i kriterijumi prioriteta, te će se prednost u razmatranju zahtjeva davati bolestima, stanjima i povredama koje neposredno mogu da ugroze i pogoršaju zdravstveno stanje djeteta kao i prognozu same bolesti, stanja i povrede, tamo gdje faktor vremena značajno utiče na ishod liječenja, bolestima, stanjima i povredama koje neposredno ugrožavaju život djeteta ili dovode do teškog invaliditeta.

Preciziran je i način postupanja u slučaju da dijete u toku započetog liječenja ili dijagnostike koje finansira Fond solidarnosti navrši 18 godina života, te je definisano da se u tom slučaju finansiranje može vršiti do završetka rješenjem odobrene dijagnostike ili liječenja.

Kako bi se roditelji oboljele djece dodatno finansijski rasteretili, regulisano je pitanje finansiranja tipizacije tkiva u okviru priprema za transplantaciju, tako da će Fond solidarnosti ubuduće finansirati troškove tipizacije tkiva i djeteta i donora.

U želji da roditeljima maksimalno olakšamo procedure i smanjimo troškove, propisano je da se finansijska i medicinska dokumentacija iz zdravstvenih ustanova iz inostranstva (predračuni, računi, izvještaji, otpusna pisma i drugo) dostavlja na jeziku koji je u službenoj upotrebi u toj stranoj državi i na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH, što znači da dokumenti ne moraju biti prevedeni od strane ovlaštenog prevodioca.

Promjene uvedene novim Pravilnikom su rezultat aktivnog rada Fonda solidarnosti i kontinuirane saradnje sa roditeljima i zdravstvenim ustanovama, a sa ovom praksom Fond solidarnosti će nastaviti i ubuduće, kako bi se i dalje pravično upravljalo sredstvima posebnog doprinosa čije izdvajanje podržava cjelokupno društvo Republike Srpske.

4 Februara, 2021
Copyright © 2024- Fond Solidarnosti Republike Srpske