Народна скупштина РС усвојила Извјештај о раду Фонда солидарности

ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству у 2019. години донио је 111 рјешења којима је одобрена дијагностика и лијечење дјеце у иностранству, а за шта је уплаћено 1.532.142 евра.

Ово је навела директор Фонда солидарности Јасминка Вучковић у Народној Скупштини Републике Српске која је разматрала и усвојила Извјештај о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана ове установе за 2019. годину.

Народни посланици су похвалили Извјештај Фонда солидарности, истичући значај који Фонд има за породице обољеле дјеце и то не само у виду финансијске подршке, већ и моралне.

Иначе, дјеца су упућивана на лијечење у здравствене установе у Швајцарску, Њемачку, Србију, Италију, Велику Британију, Словенију, Хрватску, Русију, Турску, Аустрију, Чешку, Француску, Шпанију, Белгију и Холандију. Вучковићева је навела да се највећи број захтјева односио на генетска испитивања и да је за ове услуге издато 75 рјешења.

“Најчешћи разлози упућивања на лијечења у иностранство су биле малигне болести, трансплантације, урођене ортопедске аномалије, болести ока, срца и других обољења. Највећи износ Фонд солидарности је одобрио за лијечење дјетета обољелог од Батенове болести у износу од 315.914 евра“, истакла је Вучковићева.

Она је додала да се захтјеви рјешавају у законом предвиђеном року, с тим да се процедура у хитним случајевима оконча у знатно краћем року, те подсјетила да се на рачунима Фонда солидарности на дан 31. децембар 2019. налазило 9.995.458 КМ.

Стање на рачунима је доступно на интернет страници Фонда здравственог осигурања РС и свакодневно се ажурира. На сајту су доступни и комплетни изводи из банака, како би јавност имала увид у све уплате и исплате из Фонда солидарности.

Напомињемо да се средства која се уплаћују за Фонд солидарности искључиво троше за лијечење дјеце у иностранству, док се за материјалне и друге трошкове рада овог фонда новац обезбјеђује из средстава Фонда здравственог осигурања РС.

Подсјећамо да је Фонд солидарности “Душа дјеце“ основан крајем 2017 године одлуком Владе Републике Српске са намјером да се дјеци до 18 година, која су осигураници ФЗО РС, омогући лијечење и дијагностика у здравственим установама у иностранству у случајевима када њихово лијечење није могуће у Српској, као ни у другим установама са којима ФЗО РС има потписане уговоре.

Ова јавна установа ради у складу са Законом о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, као и другим прописима којима су дефинисане процедуре и критеријуми остваривања права на финансирање лијечења у иностранству путем Фонда солидарности. Сви прописи и процедуре су доступни на сајту ФЗО РС, у менију Фонда солидарности.

2 јула, 2020
Copyright © 2024- Фонд Солидарности Републикe Српскe