Narodna skupština RS usvojila Izvještaj o radu Fonda solidarnosti

JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu u 2019. godini donio je 111 rješenja kojima je odobrena dijagnostika i liječenje djece u inostranstvu, a za šta je uplaćeno 1.532.142 evra.

Ovo je navela direktor Fonda solidarnosti Jasminka Vučković u Narodnoj Skupštini Republike Srpske koja je razmatrala i usvojila Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana ove ustanove za 2019. godinu.

Narodni poslanici su pohvalili Izvještaj Fonda solidarnosti, ističući značaj koji Fond ima za porodice oboljele djece i to ne samo u vidu finansijske podrške, već i moralne.

Inače, djeca su upućivana na liječenje u zdravstvene ustanove u Švajcarsku, Njemačku, Srbiju, Italiju, Veliku Britaniju, Sloveniju, Hrvatsku, Rusiju, Tursku, Austriju, Češku, Francusku, Španiju, Belgiju i Holandiju. Vučkovićeva je navela da se najveći broj zahtjeva odnosio na genetska ispitivanja i da je za ove usluge izdato 75 rješenja.

”Najčešći razlozi upućivanja na liječenja u inostranstvo su bile maligne bolesti, transplantacije, urođene ortopedske anomalije, bolesti oka, srca i drugih oboljenja. Najveći iznos Fond solidarnosti je odobrio za liječenje djeteta oboljelog od Batenove bolesti u iznosu od 315.914 evra”, istakla je Vučkovićeva.

Ona je dodala da se zahtjevi rješavaju u zakonom predviđenom roku, s tim da se procedura u hitnim slučajevima okonča u znatno kraćem roku, te podsjetila da se na računima Fonda solidarnosti na dan 31. decembar 2019. nalazilo 9.995.458 KM.

Stanje na računima je dostupno na internet stranici Fonda zdravstvenog osiguranja RS i svakodnevno se ažurira. Na sajtu su dostupni i kompletni izvodi iz banaka, kako bi javnost imala uvid u sve uplate i isplate iz Fonda solidarnosti.

Napominjemo da se sredstva koja se uplaćuju za Fond solidarnosti isključivo troše za liječenje djece u inostranstvu, dok se za materijalne i druge troškove rada ovog fonda novac obezbjeđuje iz sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Podsjećamo da je Fond solidarnosti ”Duša djece” osnovan krajem 2017 godine odlukom Vlade Republike Srpske sa namjerom da se djeci do 18 godina, koja su osiguranici FZO RS, omogući liječenje i dijagnostika u zdravstvenim ustanovama u inostranstvu u slučajevima kada njihovo liječenje nije moguće u Srpskoj, kao ni u drugim ustanovama sa kojima FZO RS ima potpisane ugovore.

Ova javna ustanova radi u skladu sa Zakonom o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, kao i drugim propisima kojima su definisane procedure i kriterijumi ostvarivanja prava na finansiranje liječenja u inostranstvu putem Fonda solidarnosti. Svi propisi i procedure su dostupni na sajtu FZO RS, u meniju Fonda solidarnosti.

2 Jula, 2020
Copyright © 2024- Fond Solidarnosti Republike Srpske