Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству по одобреним рјешењеима прошле године је уплатио 5,9 милиона КМ за лијечење и дијагностику дјеце у иностранству. Ово је наведено у Извјештају о раду и извршењу буџета за прошлу годину Фонда солидарности којег је усвојила Влада Републике Српске.

У 2023. години Фонд солидарности је извршио 409 уплата за лијечење и дијагностику дјеце у иностранству, а евидентирано је 232 д‌јеце чија су лијечења финансирана из средстава Фонда по први пут. Поједина д‌јеца су упућивана на даља лијечења или контролне прегледе више пута током године, док се поједини лијече у континуитету већ неколико година преко Фонда солидарности. Примјера ради, лијечење једног дјетета које болује од ријетке болести континуирано траје од 2019. године за шта Фонд солидарности на годишњем нивоу издваја око 1,5 милиона КМ. У протеклој години најскупље лијечење је финансирано у клиници у Њемачкој, за шта је издвојено око 900.000 КМ. Такође, поред лијечења, Фонд солидарности финансира и путне трошкове, као и трошкове смјештаја у иностранству за дијете и родитеља који се налази у пратњи дјетета. Најчешћи разлози за упућивање на лијечења у иностранству су малигна обољења, ријетке болести, трансплантације, урођене ортопедске аномалије, болести ока, срца и друга обољења. Чести су и захтјеви за слање материјала за генетске анализе у иностранство. Д‌јеца су лијечена у референтним клиникама широм свијета, у Њемачкој, САД, Француској, Италији, Турској, Аустрији, Шпанији, Словенији, Хрватској, Србији, Белгији, Холандији и другим земљама. Поред финансирања лијечења дјеце у иностранству, Фонд солидарности је и у прошлој години спровео низ активности које су имале за циљ подршку породицама обољеле дјеце. Тако је, између осталог, успостављена сарадња са преводилачком агенцијом која родитељима обезбјеђује преводе документације када је то потребно; Адико банка је за малишане отворила штедне књижице и донирала одређен износ за њих; организован је излет за дјецу и родитеље који је значајан за социјалну инклузију дјеце и др.

Током 2023. године одржана је 31 сједница Управног одбора Фонд солидарности, а Комисија за дод‌јелу средстава засједала је 30 пута и на својим сједницама је одлучивала о пристиглим захтјевима за лијечење д‌јеце у иностранству. Извјештај о раду и извршењу буџета за прошлу годину Фонда солидарности биће упућен у Народну скупштину Републике Српске.

24 маја, 2024
Copyright © 2024- Фонд Солидарности Републикe Српскe