Због све чешћих апела за прикупљање новчаних средстава у средствима јавног информисања  у вези са лијечењем дјеце до 18 година старости  у  иностранству у средствима јавног информисања, обавјештавамо јавност о сљедећем:

Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству у потпуности финансира трошкове лијечења дјеце до 18 година старости и то онда када се лијечење не може спровести уз здравственим установама које имају потписан уговор са Фондом здравственог осигурања РС. Поред лијечења, Фонд солидарности рефундира путне трошкове и трошкове смјештаја за родитеље дјеце која се лијече у иностранству, а од недавно је и поједностављена процедура остваривања права на финансирање дијагностике и лијечења путем наше установе.  

Од почетка рада, па до данас, Фонд солидарности финансирао је лијечење и дијагностику у иностранству за 653 дјеце, за шта је издвојено више од 35 милиона КМ.

Упркос томе, у средствима јавног информисања су присутни апели у којима се моле грађани да помогну у финансирању лијечења дјеце у иностранству.  Примјера ради, у протеклом периоду, забиљежена су три случаја у којима је Фонд солидарности већ уплатио средства за лијечење дјеце  у иностранству, а у медијима се објављују апели за помоћ.

Нама није познато због чега се то дешава, јер од почетка рада Фонда солидарности апелујемо и на медије, невладине организације и грађане да се прво обрате Фонду солидарности како би се информисали о свим могућностима финансирања лијечења у иностранству. Поред апела, спровели смо броје активности које су имале за циљ да информишу све грађане у Републици Српској о постојању наше установе.

Напомињемо и да је пракса Фонда солидарности да сваку информацију која се појави у медијима, а односи се на лијечење дјеце, провјерава, а и позивају се родитељи уколико се нису обратили са захтјевом за финансирање лијечења у иностранству да то о учине.

Дакле, да би Фонд солидарности финансирао лијечење дјеце у иностранству  неопходна је препоруке и приједлог здравствене установе у којој се дијете лијече за даљу интервенцију у иностранству, док ескперименталне  методе које нису научно доказане Фонд солидарности у складу са законом који регулише наш рад не финансира.

Зато још једном апелујемо на јавност да им прва адреса када је у питању лијечење дјеце у иностранству буде наша установа која је и основана са тим разлогом и за коју грађани широм РС, између осталих, од својих плата издвајају новац за лијечење дјеце у иностранству.

Будући да се оснивањем наше установе системски ријешило једно од важних питања, а то је финансирање лијечења дјеце у иностранству, управо како родитељи не би морали сами да прикупљају новац за лијечење, организовањем и објављивањем апела за  новчане донације, без додатне провјере о томе да ли је Фонд солидарности  већ уплатио средства, доводи се у питање дигнитет саме установе, али и свих грађана који већ издвајају свој новац за лијечење дјеце посредством наше установе.

Исто тако апелујемо и на организаторе  хуманитарних акција да јасно назначе у које сврхе се прикупљају средства, јер се цјелокупна јавност може да доведе у заблуду, уколико је већ плаћено лијечење, а објављују се апели за помоћ. Организовање хуманитарних акција је легитимно право породице и организатора, али је јако важно због саме јавности да се назначи уколико је новац потребан за друге сврхе, попут трошкова за живот, медицинске рехабилитације или медицинских средстава, које Фонд солидарности у складу са законом не финансира, а не за лијечење.

Фонд солидарности ће и даље транспарентно и одговорно да управља средствима која се искључиво користе за лијечење дјеце у иностранству, а будући да из године у годину имамо све мањи број захтјева грађана који не желе да учествују у финансирању лијечења дјеце у иностранству нам јасно  показује да смо на чврстом путу грађења повјерења цјелокупне јавности.

15 новембра, 2023
Copyright © 2024- Фонд Солидарности Републикe Српскe