Управни одбор ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству одржао је своју прву сједницу у новом сазиву на којој су, између осталог, нови чланови били упознати и са досадашњим радом наше установе.

Наиме, ЈУ Фонд солидарности од почетка постојања, тачније од 2018. године до данас одобрио је 801 рјешење за лијечење и дијагностику 485 дјеце у иностранству, јер су нека лијечења продужавана више пута. До сада је за лијечење и дијагностику дјеце до 18 година старости издвојено више од 18 милиона КМ. Само у овој години за лијечење и дијагностику у иностранству,  Фонд солидарности је издвојио око три милиона КМ.

Подсјећамо, да Управни одбор ЈУ Фонд солидарности чини 15 чланова именованих из реда представника истакнутих здравствених радника, Савеза синдиката Републике Српске, Савеза општина и градова РС, Привредне коморе РС, медија и удружења чији су циљеви усмјерени на побољшању услова лијечења обољеле дјеце. Његов основни задатак је да прати намјенско трошење средстава Фонда солидарности, даје сагласност на одлуке директора Фонда солидарности, учествује у креирању мјера и активности којима је циљ обезбјеђивање средстава за рад Фонда солидарности, усваја Пословник о раду Фонд солидарности, учествује у промоцији активности Фонда солидарности. Одлуку о додјели средстава доноси директор Фонда солидарности, у складу са Правилником,уз сагласност Управног одбора, а на приједлог чланова Комисије. Рад управног одбора ЈУ Фонд солидарности је волонтерски, односно не примају накнаду за обављање овог посла.

Будући да представници локалних заједница који су били чланови УО ЈУ Фонд солидарности више нису начелници општина, дошло је до промјене и у самом сазиву УО ЈУ Фонд солидарности. Чланове УО ЈУ Фонд солидарности именује Влада РС. Умјесто госпође Дивне Аничић и госпође Милеве Комленовић које су биле начелнице општина Мркоњић Град и Калиновик, испред Савеза општина и градова Републике Српске за рад у УО ЈУ Фонд солидарности именовани су градоначленик Приједора господин Слободан Јавор и начелница општине Језеро, госпођа Снежана Ружичић. Такође, на мјесто господина Мирослава Зечевића који је отишао у пензију, испред Савеза Синдиката РС, тачније Синдиката финансијских организација именована је Селена Ратковић. Нови члан УО ЈУ Фонд солидарности је и Аљоша Станковић који је запослен у Универзитетском-клиничком центру РС умјесто др Дејана Ћурлика. Остали чланови УО ЈУ Фонд солидарности остају да раде на челу са Витом Малешевић, предсједницом УО ЈУ Фонд солидарности.

Директорица ЈУ Фонд солидарности Јасминка Вучковић захвалила се ранијим члановима на сарадњи посебно истичући њихову преданост и професионалност. Новим члановима пожељела је добродошлицу истичући да сви чланови УО интерес дјетета стављају на прво мјесто свјесни колико је важно да се правовремено и адекватно реагују, посебно у оним ситуацијама које захтијевају брзу реакцију.

Подсјећамо, ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење, обољења, стања и повреда дјеце у иностранству почео је са оперативним радом 2018. године у циљу финансирања трошкова лијечења дјеце до 18 година у иностранству, онда када њихово лијечење није могуће у Републици Српској нити у установама изван Српске са којима Фонд здравственог осигурања Републике Српске има потписане уговоре.

Рад ЈУ Фонд солидарности је у потпуности транспарентан, а све значајне информације доступне су на интернет страници овог фонда. На интернет страници доступно је стање на рачунима ЈУ Фонд солидарности (тренутно се на рачунима налази око 15 милиона  КМ), те сви изводи из банака, како би јавност имала увид у све уплате и исплате из ЈУ Фонд солидарности. Такође, доступна је и листа свих одобрених рјешења, са називима установа у које су дјеца упућена, трошковима лијечења и сл.

Иначе, ЈУ Фонд солидарности у потпуности сноси трошкове лијечења дјеце којима је одобрено лијечење у иностранству, што подразумијева комплетно лијечење, укључујући све оно што је дјетету неопходно у току лијечења. Такође, ЈУ Фонд солидарности сноси и трошкове смјештаја пратиоца уз дијете, а по потреби се обезбјеђује и стручна пратња.

Напомињемо да се новац ЈУ Фонд солидарности  троши искључиво за лијечење дјеце и ни у једну другу намјену. Новац за материјалне трошкове, укључујући и плату директорице ЈУ Фонд солидарности се обезбјеђује из средстава Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

8 новембра, 2022
Copyright © 2024- Фонд Солидарности Републикe Српскe