Фонд солидарности финансира додатне трошкове везане за лијечење дјеце у иностранству у току ванредне ситуације

ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења,стања и повреда дјеце у иностранству ће за вријеме ванредне ситуације на територији Републике Српске која је изазвана пандемијом вируса корона сносити не само трошкове лијечења дјеце у иностранству, већ и трошкове који настану ради пријема на болничко лијечење или отпуста дјетета са болничког лијечења, као што су путни трошкови, смјештај у иностранству и слично.

Овом одлуком директора Фонда солидарности, прецизирано је да ће Фонд солидарности финансирати путне трошкове дјетета и родитеља који се налази у пратњи ради одласка на лијечење или повратка у мјесто гдје породица живи у Републици Српској. Сагласност на приједлог Одлуке је дао Управни одбор Фонда солидарности, а Одлука ће ступити на снагу након објаве у Службеном гласнику Републике Српске.

Такође, овом одлуком је омогућено да Фонд солидарности финансира трошкове смјештаја у иностранству за дијете и родитеља који се налази у пратњи у случају да се породица не може вратити у Републику Српску због ограничења преласка граница у вријеме трајања ванредне ситуације.

Осим тога, Фонд солидарности ће финансирати трошкове набавке потребних медицинских средстава или лијекова према препоруци здравствене установе у иностранству у циљу обезбјеђења даљег лијечења дјетета у кућним условима. Напомињемо да се ова одлука односи на она лијечења која су већ одобрена, као и на лијечења која су започета у некој од болница у иностранству.

Усвајањем ове одлуке, коју је подржало и Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, Фонд солидарности настоји изаћи у сусрет породицама које се налазе са болесним дјететом у иностранству. На овај начин им је могуће обезбиједити додатну финансијску подршку за вријеме трајања ванредне ситуације, а све у циљу заштите здравља дјеце и спречавања ширења вируса корона.

Финансирање поменутих трошкова Фонд солидарности ће вршити на основу захтјева родитеља и приложене одговарајуће медицинске, финансијске и друге документације.

Захтјев и потребна документација се Фонду солидарности могу доставити и електронским путем. Уколико буде потребно да се трошкови, нпр. смјештаја, плате станодавцу у иностранству, предвиђена је могућност да се наведени трошкови рефундирају родитељима који те трошкове плате, а за то накнадно по повратку у Републику Српску поднесу захтјев Фонду солидарности.

Предвиђено је да ове захтјеве разматра комисија Фонда солидарности која и иначе даје приједлог за додјелу средстава, а у даљој процедури директор Фонда солидарности доноси рјешење, уз сагласност Управног одбора.

Фонд солидарности ће и даље пратити епидемилошке смјернице надлежних и на основу тога доносиће адекватне мјере које имају за циљ да родитељима и дјеци чије се лијечење финансира од стране Фонда солидарности олакша боравак у иностранству, посебно у погледу финансијских трошкова.

Такође, Фонд солидарности је у контакту са свим родитељима дјеце која се тренутно налазе на лијечењу у иностранству.

Напомињемо да је Фонд солидарности у контакту са здравственим установама у иностранству у којима треба да се лијече дјеца из Републике Српске, а у циљу адекватне провјере рада здравствене установе док траје пандемија вируса корона.

Такође у случају неопходности упућивања у инострани здравствени центар као и сагласности за пријем дјетета на лијечење, тражиће се и мишљење Института за јавно здравство Републике Српске о епидемиолошкој ситуацији, како би се дјеци која морају да иду на лијечење у иностранство обезбиједило да безбједно стигну на одредиште.

Фонд солидарности у складу са препорукама Владе РС у циљу спречавања ширења вируса корона ради ограниченим капацитетом, али без застоја, јер се све сједнице Комисије и Управног одбора одржавају електронским путем.

Подсјећања ради, Фонд солидарности је од почетка рада па до данас одобрио 235 захтјева за 180 дјеце (нека лијечења су продужена више пута), за шта је издвојено више од четири милиона КМ.

Све актуелности о Фонду солидарности доступне су на интернет страници Фонда здравственог осигурања Републике Српске гдје ће бити објављена и Одлука о финансирању трошкова везаних за лијечење дјеце у иностранству док траје ванредна ситуција у Републици Српској.

22 фебруара, 2021
Copyright © 2024- Фонд Солидарности Републикe Српскe