Расте повјерење грађана у Фонд солидарности: Већи приходи од посебног доприноса од нето плата запослених

Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству је за девет мјесеци ове године остварио приход од посебног доприноса за солидарност од нето плате запослених у износу од око 4,6 милиона КМ, што је за 18 одсто више него у истом периоду прошле године. Ово је, између осталог, констатовано у Извјештају о извршењу Финансијског плана – буџета Фонда солидарности за девет мјесеци ове године који је усвојио Управни одбор ове установе.

Веће остварење прилива средстава од посебног доприноса на нето плате запослених, уједно је и потврда да је Фонд солидарности  за непуне двије године рада стекао повјерење јавности. Доказ за то је и повећање прихода по основу солидарности на нето плате и све мањи број оних који не желе да учествују у овој хуманој и институционалној мисији друштва – финансирању лијечења дјеце у иностранству.

„Вјерујем да смо транспарентним и одговорним радом стекли повјерење јавности што потврђује и повећање прихода по основу добровољног доприноса од нето плате запослених, што нам је на неки начин и знак да су људи препознали Фонд солидарности као установу која није само финансијско административне природе, него и установа у којој родитељи болесне дјеце проналазе подршку“, истакла је директорица Фонда солидарности Јасминка Вучковић.

Фонд је, осим повећања прихода од нето плата запослених, остварио веће приходе и доприноса по основу купљеног службеног возила и то за 19 одсто у односу на исти период прошле године.

„Фонд солидарности у овој години остварује и веће приходе од законске обавезе по основу уплате доприноса приликом куповине службеног возила. Драго нам је да је Народна скупштина РС препознала важност да законом дефинисани извори финансирања Фонда солидарности буду стабилни, па је у вези са тим предложила Влади РС да обавеже ресорно министарство да приликом регистрације службених путничких возила доставе доказ о уплати, односно да су 5 посто од  куповине службених аутомобила издвојили за  Фонд солидарности“, наводи Вучковићева. Додала је да је ова иницијатива важна због адекватног начина успостављана механизма контроле уплате доприноса код куповине службених возила.

Иако су приходи Фонда солидарности за сада стабилни, ова установа се за ове непуне двије године рада заједно са родитељима болесне дјеце суочавала и  са  неким тешким питањима и дилемама. 

„Дешава се да од здравствених установа у којима се дјеца лијече добијемо само препоруку за наставак лијечења у иностранству, без навођења здравствених установа у којима би се лијечење могло наставити. Често се дешава да је на родитељима или на Фонду солидарности да трагају за клиником која има добре и признате резултате и позитивне исходе лијечења“, истакла је Вучковићева и додала да су у  досадашњем раду од од велике помоћи била и представништва РС са којима је Фонд солидарности успоставио добру сарадњу и који су спремни да својим дипломатским везама максимално убрзају пут до клинике у којој би се дјетету могла пружити сва неопходна здравствена њега и стручна љекарска помоћ.

Подсјећамо,  да је од почетка рада па до данас Фонд солидарности одобрио 160 захтјева за финансирање лијечења и дијагностике у иностранству за дјецу до 18 година старости, за  шта је издвојено више од 2 милиона КМ.

13 новембра, 2019
Copyright © 2024- Фонд Солидарности Републикe Српскe