Usvojen izvještaj o radu

Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno je usvojila Izvještaj o radu i izvršenju budžeta za prošlu godinu Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, čime je još jednom potvrđena puna podrška radu naše ustanove i od strane svih narodnih poslanika.

”Izuzetno mi je zadovoljstvo što je i ove, kao i proteklih godina, izvještaj usvojen jednoglasno i da niko od narodnih poslanika nije imao primjedbi na naš rad. To nam je ujedno podstrek da nastavimo da radimo zakonito, efikasno i da budemo podrška svim porodicama kojima je potrebna naša pomoć”, navela je direktorica Fonda solidarnosti Jasminka Vučković.

Inače, Fond solidarnosti je prošle godine po odobrenim rješenjima uplatio 5,9 miliona KM za liječenje i dijagnostiku djece u inostranstvu. U 2023. godini Fond solidarnosti je izvršio 409 uplata za liječenje i dijagnostiku djece u inostranstvu, a evidentirano je 232 d‌jece čija su liječenja finansirana iz sredstava Fonda po prvi put. Pojedina d‌jeca su upućivana na dalja liječenja ili kontrolne preglede više puta tokom godine, dok se pojedini liječe u kontinuitetu već nekoliko godina preko Fonda solidarnosti. Primjera radi, liječenje jednog djeteta koje boluje od rijetke bolesti kontinuirano traje od 2019. godine za šta Fond solidarnosti na godišnjem nivou izdvaja oko 1,5 miliona KM. U protekloj godini najskuplje liječenje je finansirano u klinici u Njemačkoj, za šta je izdvojeno oko 900.000 KM. Takođe, pored liječenja, Fond solidarnosti finansira i putne troškove, kao i troškove smještaja u inostranstvu za dijete i roditelja koji se nalazi u pratnji djeteta. Najčešći razlozi za upućivanje na liječenja u inostranstvu su maligna oboljenja, rijetke bolesti, transplantacije, urođene ortopedske anomalije, bolesti oka, srca i druga oboljenja. Česti su i zahtjevi za slanje materijala za genetske analize u inostranstvo. D‌jeca su liječena u referentnim klinikama širom svijeta, u Njemačkoj, SAD, Francuskoj, Italiji, Turskoj, Austriji, Španiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Belgiji, Holandiji i drugim zemljama. Pored finansiranja liječenja djece u inostranstvu, Fond solidarnosti je i u prošloj godini sproveo niz aktivnosti koje su imale za cilj podršku porodicama oboljele djece. Tako je, između ostalog, uspostavljena saradnja sa prevodilačkom agencijom koja roditeljima obezbjeđuje prevode dokumentacije kada je to potrebno; Adiko banka je za mališane otvorila štedne knjižice i donirala određen iznos za njih; organizovan je izlet za djecu i roditelje koji je značajan za socijalnu inkluziju djece i dr.

5 Jula, 2024
Copyright © 2024- Fond Solidarnosti Republike Srpske