Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu po odobrenim rješenjeima prošle godine je uplatio 5,9 miliona KM za liječenje i dijagnostiku djece u inostranstvu. Ovo je navedeno u Izvještaju o radu i izvršenju budžeta za prošlu godinu Fonda solidarnosti kojeg je usvojila Vlada Republike Srpske.

U 2023. godini Fond solidarnosti je izvršio 409 uplata za liječenje i dijagnostiku djece u inostranstvu, a evidentirano je 232 d‌jece čija su liječenja finansirana iz sredstava Fonda po prvi put. Pojedina d‌jeca su upućivana na dalja liječenja ili kontrolne preglede više puta tokom godine, dok se pojedini liječe u kontinuitetu već nekoliko godina preko Fonda solidarnosti. Primjera radi, liječenje jednog djeteta koje boluje od rijetke bolesti kontinuirano traje od 2019. godine za šta Fond solidarnosti na godišnjem nivou izdvaja oko 1,5 miliona KM. U protekloj godini najskuplje liječenje je finansirano u klinici u Njemačkoj, za šta je izdvojeno oko 900.000 KM. Takođe, pored liječenja, Fond solidarnosti finansira i putne troškove, kao i troškove smještaja u inostranstvu za dijete i roditelja koji se nalazi u pratnji djeteta. Najčešći razlozi za upućivanje na liječenja u inostranstvu su maligna oboljenja, rijetke bolesti, transplantacije, urođene ortopedske anomalije, bolesti oka, srca i druga oboljenja. Česti su i zahtjevi za slanje materijala za genetske analize u inostranstvo. D‌jeca su liječena u referentnim klinikama širom svijeta, u Njemačkoj, SAD, Francuskoj, Italiji, Turskoj, Austriji, Španiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Belgiji, Holandiji i drugim zemljama. Pored finansiranja liječenja djece u inostranstvu, Fond solidarnosti je i u prošloj godini sproveo niz aktivnosti koje su imale za cilj podršku porodicama oboljele djece. Tako je, između ostalog, uspostavljena saradnja sa prevodilačkom agencijom koja roditeljima obezbjeđuje prevode dokumentacije kada je to potrebno; Adiko banka je za mališane otvorila štedne knjižice i donirala određen iznos za njih; organizovan je izlet za djecu i roditelje koji je značajan za socijalnu inkluziju djece i dr.

Tokom 2023. godine održana je 31 sjednica Upravnog odbora Fond solidarnosti, a Komisija za dod‌jelu sredstava zasjedala je 30 puta i na svojim sjednicama je odlučivala o pristiglim zahtjevima za liječenje d‌jece u inostranstvu. Izvještaj o radu i izvršenju budžeta za prošlu godinu Fonda solidarnosti biće upućen u Narodnu skupštinu Republike Srpske.

24 Maja, 2024
Copyright © 2024- Fond Solidarnosti Republike Srpske