Zbog učestalijih humanitarnih akcija za liječenje djece u posljednje vrijeme, Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu ponovo podsjeća da se u slučaju potrebe liječenja djece do 18 godina u inostranstvu porodice prvo obrate našoj ustanovi.

Dešava se da se u medijima pokrenu humanitarne akcije, a da se tek nakon toga roditelji obraćaju sa zahtjevom za liječenje Fondu solidarnosti. Napominjemo da Fond solidarnosti u potpunosti finansira liječenje djece u inostranstvu, kao i troškove puta. Iz tog razloga, i u slučaju da se organizuju akcije prikupljanja pomoći porodici oboljelog djeteta, važno je da se naglasi za šta je potreban novac. U protivnom, u javnost se šalje pogrešna slika – da su porodice prepuštene same sebi i da nemaju podršku nadležnih institucija, što nije tačno. Takođe, bilo je slučajeva da porodica putem humanitarnih akcija prikupi novac za liječenje, a istovremeno finansiranje liječenja u inostranstvu odobri i Fond solidarnosti, što i nama predstavlja problem. Zbog toga apelujemo da se ne pokreću akcije za liječenja za koja je izvjesno da će ih naša ustanova finansirati. Naime, važno je da postoji prijedlog za liječenje u inostranstvu UKC-a RS ili ustanove u Srbiji u kojoj se dijete liječilo preko Fonda zdravstvenog osiguranja. Izuzetak su samo eksperimentalne metode liječenja, koje Fond solidarnosti, kao ni fondovi obaveznog zdravstvenog osiguranja, ne finansiraju.

Iako u gotovo svim slučajevima prikupljanja novca za liječenje djece kontaktiramo porodice da ih informišemo o radu Fonda solidarnosti, pozivamo i medije da budu naši partneri, te da se prije objave humanitarnih akcija provjeri da li se dijete liječi preko naše ustanove, ali i da organizatore akcija i roditelje upute na našu adresu.

Inače, do sada je Fond solidarnosti finansirao liječenje i dijagnostiku u inostranstvu za 734 djeteta, koja su liječena u klinikama širom svijeta, za šta je izdvojeno oko 30 miliona KM.

Fond solidarnosti sa radom je počeo 2018. godine, a sa ciljem da finansira liječenje djece do 18 godina u inostranstvu onda kada njihovo liječenje nije moguće kod nas niti u ustanovama u Srbiji sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja ima potpisane ugovore.

3 Aprila, 2024
Copyright © 2024- Fond Solidarnosti Republike Srpske