Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu u prošloj godini finansirao je liječenje u inostranstvu za 16 mališana oboljelih od malignih bolesti, a troškovi njihovog liječenja iznosili su oko 3 miliona KM.

Napominjemo da se jedno dijete liječi još od 2021. godine, a dvoje od 2022. godine.

Većina mališana je u bolnicama u inostranstvu provela duži vremenski period, a odlaze i na kontrolne preglede. Djeca iz Srpske su upućivana u inostranstvo na liječenje uglavnom zbog različitih vrsta leukemija, neuroblastoma i drugih malignih bolesti, jer njihovo liječenje nije bilo moguće u našim zdravstvenim ustanovama, niti u Srbiji u ustanovama koje imaju ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Riječ je o izuzetno skupim liječenjima i za liječenje samo jednog djeteta u prošloj godini izdvojeno je oko 900.000 KM. Djeca su liječena u klinikama širom svijeta, tako da je zahvaljujući Fondu solidarnosti, pored finansijske podrške, omogućeno i da djecu iz Srpske liječe poznati svjetski stručnjaci.

Fond solidarnosti pored troškova liječenja, finansira i smještaj za roditelje koji se nalaze u pratnji djeteta, kao i troškove putovanja.

Fond solidarnosti nastoji da ne bude samo administrativno-finansijska ustanova, već da bude ustanova u kojoj porodice oboljele djece imaju istinski oslonac i da im pruža i druge vidove podrške. U skladu sa tim, u proteklom periodu sprovedene su brojne aktivnosti u saradnji sa društveno odgovornim kompanijama i drugim organizacijama, a koje su imale za cilj da se olakša porodicama oboljele djece koliko god je to moguće. Tako smo u prošloj godini u saradnji sa Adiko bankom otvorili štedne knjižice za mališane liječene preko naše ustanove; sa prevodilačkom agencijom ”Translantion” obezbijedili smo porodicama mogućnost za besplatno prevođenje dokumentacije; Društvo psihologa već niz godina porodicama pruža psihološku podršku ako im je ona potrebna; već tradicionalno okupljamo mališane i njihove roditelje svake godine na zajedničkom izletu itd.

Podsjećamo da je Fond solidarnosti sa radom počeo 2018. godine upravo sa namjerom da se omogući liječenje djece do 18 godina u inostranstvu, onda kada ono nije moguće u Srpskoj, niti u ustanovama izvan Republike Srpske sa kojima FZO RS ima potpisane ugovore. Od početka rada Fonda odobreno je 1305 rješenja za liječenje i dijagnostiku u inostranstvu i to za 698 mališana, jer pojedina djeca na liječenje i kontrole odlaze u kontinuitetu.

Napominjemo da se djeca oboljela od malignih bolesti liječe i u Republici Srpskoj, kao i u Srbiji u ustanovama koje imaju ugovor sa FZO RS. Kada se iscrpe mogućnosti liječenja u Srpskoj, kao i Srbiji, djeca se upućuju preko Fonda solidarnosti na dalje liječenje u inostranstvo.

Podsjećamo, 15. februar se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti. Tim povodom, svim porodicama čiji se mališani liječe od malignih oboljenja poručujemo da imaju podršku naše ustanove i da ma koliko da su pojedine situacije složene, tu smo da zajedno pronađemo rješenje i omogućimo liječenje u inostranstvu za svako dijete kojem je ono neophodno.

14 Februara, 2024
Copyright © 2024- Fond Solidarnosti Republike Srpske