Fond solidarnosti uplatio liječenje u Turskoj za Magdalenu Vlaški iz Istočnog Sarajeva

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja stanja i povreda djece u inostranstvu uplatio je novac u iznosu od 35.500 evra za liječenje djevojčice Magdalene Vlaški iz Istočnog Sarajeva koja boluje od maligne bolesti  u zdravstvenoj ustanovi u Turskoj. Iako praksa Fonda solidarnosti nije da pojedinačno objavljuje informacije o tome za koga je uplaćeno liječenje, zbog interesa javnosti i humanitarnih akcija koje se pokreću za liječenje pomenute djevojčice, smatramo da je jako važno da informišemo javnost da je Fond solidarnosti finansirao i ovo liječenje.

Napominjemo da je Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske predložio liječenje djevojčice u Turskoj, nakon što su iscrpljene sve mogućnosti liječenja u Srbiji, a troškove tog liječenja snosio je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Ovo je prilika da još jednom informišemo javnost da im prva adresa kada je u pitanju liječenje djece u inostranstvu bude naša ustanova koja je i osnovana sa tim razlogom i za koju građani širom Srpske od svojih plata izdvajaju novac za liječenje djece u inostranstvu. Naime, od početka rada Fond solidarnosti apeluje na medije, nevladine organizacije i građane da se prvo obrate Fondu solidarnosti kako bi se informisali o svim mogućnostima finansiranja liječenja u inostranstvu. Pored apela, sproveli smo broje aktivnosti koje su imale za cilj da informišu sve građane u Republici Srpskoj o postojanju naše ustanove.

Napominjemo i da je praksa Fonda solidarnosti da svaku informaciju koja se pojavi u medijima, a odnosi se na liječenje djece, provjerava, a i pozivaju se roditelji ukoliko se nisu obratili sa zahtjevom za finansiranje liječenja u inostranstvu da to o učine.

Dakle, da bi Fond solidarnosti finansirao liječenje djece u inostranstvu  neophodna je preporuka i prijedlog zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječe za dalju intervenciju u inostranstvu, dok eskperimentalne  metode koje nisu naučno dokazane Fond solidarnosti u skladu sa zakonom koji reguliše naš rad ne finansira.

Budući da se osnivanjem naše ustanove sistemski riješilo jedno od važnih pitanja, a to je finansiranje liječenja djece u inostranstvu, upravo kako roditelji ne bi morali sami da prikupljaju novac za liječenje, organizovanjem i objavljivanjem apela za  novčane donacije, bez dodatne provjere o tome da li je Fond solidarnosti  već uplatio sredstva, dovodi se u pitanje dignitet same ustanove, ali i svih građana koji već izdvajaju svoj novac za liječenje djece posredstvom naše ustanove.

Isto tako apelujemo i na organizatore  humanitarnih akcija da jasno naznače u koje svrhe se prikupljaju sredstva, jer se cjelokupna javnost može da dovede u zabludu, ukoliko je već plaćeno liječenje, a objavljuju se apeli za pomoć. Organizovanje humanitarnih akcija je legitimno pravo porodice i organizatora, ali je jako važno zbog same javnosti da se naznači ukoliko je novac potreban za druge svrhe, poput troškova za život, medicinske rehabilitacije ili medicinskih sredstava, koje Fond solidarnosti u skladu sa zakonom ne finansira, a ne za liječenje.

Inače, od početka rada, pa do danas Fond solidarnosti finansirao je liječenje i dijagnostiku za 678 djece u inostranstvu za šta je izdvojeno više od 35 miliona KM.

22 Decembra, 2023
Copyright © 2024- Fond Solidarnosti Republike Srpske