Proširena prava i pojednostavljena procedura liječenja djece u inostranstvu

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu i ubuduće će da finansira troškove smještaja i putovanja za porodice djece čija liječenja u inostranstvu finansira ova ustanova.

Ovo je danas na konferenciji za medije navela direktorica Fonda solidarnosti Jasminka Vučković. Ona je pojasnila da je izmjenjen Pravilnik o načinu, postupku, obliku, obimu i rokovima korišćenja sredstava Fonda solidarnosti koji sada predviđa da Fond finansira pored dijagnostike i liječenja djece u inostranstvu i troškove smještaja i putovanja za roditelje i djecu.

”U pandemiji korona virusa i vanrednoj situaciji ukazala se potreba da finansiramo porodicama i troškove smještaja i putovanja. Tada smo u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom finansija donijeli odluku kojom smo proširili prava i uveli da finansiramo i troškove smještaja i putovanja. Ukidanjem vanredne situacije i ova odluka je prestala da važi”, rekla je Vučkovićeva. Međutim, kako je navela, budući da finansiranje troškova putovanja i smještaja ne ugrožava finansiranje liječenja djece, a da je to istovremeno od ogromnog značaja za porodice, odlučeno je da se ovo pravo uvrsti u Pravilnik. Na ovaj način Fond solidarnosti će nastaviti da snosi troškove smještaja i putovanja za porodice oboljelih mališana, što nije bio slučaj prije pandemije.

”Pojedina djeca nekoliko puta godišnje odlaze u inostranstvo, bilo na preglede, terapije ili ponovne operativne zahtjeve, što iziskuje ogromne troškove za roditelje koje oni sami ne mogu da finansiraju. To nam je bio povod da uđemo u izmjenu Pravilnika”, istakla je Vučkovićeva. Direktorica Fonda solidarnosti je navela da je, takođe, izmjenom pomenutog pravilnika pojednostavljena i procedura ostvarivanja prava na finansiranje dijagnostike i liječenja putem ove ustanove. Naime, prema njenim riječima, identifikovano je šta je to što u administrativnom smislu opterećuje roditelje i nastojalo se da se roditelji oslobode papirologije koja nije neophodna. Tako da ubuduće neće biti potrebna izjava koju su roditelji morali da ovjeravaju u opštini i dostavljaju Fondu, a koja se odnosila na obavezu dostavljanja medicinske dokumentacije nakon završetka liječenja, jer je to svakako sadržano i u rješenju Fonda solidarnosti.

Vučkovićeva je podsjetila da Fond solidarnosti nastoji da ne bude samo administrativno-finansijska ustanova, već da bude ustanova u kojoj porodice oboljele djece imaju istinski oslonac i da im pruža i druge vidove podrške. ”Prepoznali smo da je porodicama često problem da obezbijede prevod za neophodnu dokumentaciju iz ustanova u inostranstva. Još ranije smo im omogućili da dokumentacija ne mora da bude prevedena od strane sudskih tumača. Međutim, porodicama, naročito iz manjih mjesta, problem je da dođu do bilo kakvog prevodioca posebno za pojedine strane jezike. Zbog toga smo uspostavili saradnju sa Prevodilačkom agencijom ‘Translation’ koja će nam, odnosno roditeljima, biti na raspolaganju kada im zatreba pomoć pri prevodu dokumentacije”, rekla je Vučkovićeva. Ona je podsjetila i na druge aktivnosti koje je Fond solidarnosti uz pomoć društveno odgovornih organizacija sprovodio u proteklom periodu, poput izleta za porodice mališana koji su liječeni preko Fonda, otvaranja štednih računa za djecu liječenu u inostranstvu u Adiko banci, saradnje sa Društvom psihologa, Institutom za javno zdravstvo kada su u pitanju vakcinacije roditelja i dr.

Direktorica Fonda solidarnosti je istakla da je naročito raduje činjenica da u posljednje vrijeme uopšte nema zahtjeva za oslobađanje od plaćanja doprinosa za Fond solidarnosti, što je, kako je navela, samo potvrda da su građani stekli povjerenje u Fond i da ova ustanova ispunjava svoju osnovnu misiju zbog koje je i osnovana krajem 2017. godine. Tome u prilog ide i činjenica da su i humanitarne akcije za liječenje djece postale rijetkost, te da Fond kada se pojave takve akcije u medijima uvijek provjerava o čemu se radi.

Vučkovićeva je navela da je, nažalost, povećan broj djece koja odlaze na liječenje ili dijagnostiku u inostranstvu, te da je samo za osam mjeseci ove godine u inostranstvu liječeno 174 djece, za šta je izdvojeno oko 4,8 miliona KM. Od početka rada Fonda solidarnosti izdato je 1097 rješenja za 629 djece, a izdvojeno je 35 miliona KM. Podsjetila je da djeca na liječenje idu širom Evrope, kao i u SAD. Takođe, navela je da je jedan od većih izazova u radu bio kako obezbijediti prevoz do Minska za troje djece koja čekaju organ za transplantaciju bubrega, imajući u vidu dešavanja u svijetu i da nema direktne avio linije. ”Taj problem smo riješili zahvaljujući Kabinetu Predsjednika Republike koji su nam na raspolaganje stavili svoje vozače koji su spremni da odvezu djecu čim dobijemo informaciju iz bolnice da imaju odgovarajući organ za njih. Naime, veoma je važno da kada se pojavi organ djeca u bolnicu u Minsk stignu u roku od 24 časa kako bi se mogla uraditi transplantacija. Ovo je ogromno olakšanje za nas i porodice sada kada bar o prevozu djece do Minska više ne moramo da razmišljamo”, istakla je Vučkovićeva.

Na konferenciji za medije direktorica Fonda solidarnosti je navela da medije doživljava kao saradnike i partnere u informisanju građana, jer upravo zahvaljujući najčešće medijima informacije o radu Fonda solidarnosti dođu do porodica kojima je potrebna pomoć ove ustanove. Budući da su novinari ti koji su na izvoru informacija, pozvala ih je da i dalje budu naši saradnici i da nas obavijeste ukoliko imaju informacije da je nekoj porodici potrebna podrška Fonda solidarnosti.

19 Septembra, 2023
Copyright © 2024- Fond Solidarnosti Republike Srpske