Za liječenje u inostranstvu u 2022. izdvojeno 3,3 miliona KM

Fond solidarnosti „Duša djece“ u 2022. godini odobrio je 256 rješenja za 184 djece za liječenje i dijagnostiku u inostranstvu ( neka liječenja su produžavana više puta).  Za liječenje i dijagnostiku djece do 18 godina starosti Fond solidarnosti u 2022. godini izdvojio je oko 3,3 miliona KM.

U 2022. godini najskuplje liječenje je bilo u Srbiji, za šta je izdvojeno oko  u 580.000 evra, budući da je jedno dijete dva puta išlo na liječenje u Srbiji po istoj dijagnozi.

Takođe, pojedini mališani na liječenje u inostranstvo odlaze u kontinuitetu, svake godine, pa čak i više puta godišnje. Tako je za jedno dijete koje se liječi preko Fonda solidarnosti u inostranstvu od 2019. godine do sada izdvojene više od dva miliona evra.

Najčešći razlozi za upućivanje na liječenja u inostranstvu su maligna oboljenja, rijetke bolesti, transplantacija, urođene ortopedske anomalije, bolesti oka, srca i druga oboljenja. Takođe, česti su zahtjevi za slanje materijala za genetske analize u inostranstvo. Djeca su liječena u referentnim klinikama širom svijeta, u Njemačkoj, SAD, Francuskoj, Italiji, Turskoj, Austriji, Španiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Belgiji, Holandiji i drugim zemljama.

Inače, od početka rada, pa do danas Fond solidarnosti finansirao je liječenje i dijagnostiku za oko 500 djece iz Republike Srpske za šta je izdvojeno oko 20 miliona KM.

Da bi još više približili rad Fond solidarnosti nastojimo da svake godine sumiramo rezultate svog rada. U vezi sa tim, U vezi sa tim, urađena je i kratka informacija o svim najvažnijim aktivnosti Fonda solidarnosti  u 2022. godini upravo u cilju da se javnosti približi i predstavi rad naše ustanove.

Ova informacija je dostupna i na našoj internet stranici u linku „propisi“, pa „izvještaji“.

3 Januara, 2023
Copyright © 2024- Fond Solidarnosti Republike Srpske