Upravni odbor JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu održao je svoju prvu sjednicu u novom sazivu na kojoj su, između ostalog, novi članovi bili upoznati i sa dosadašnjim radom naše ustanove.

Naime, JU Fond solidarnosti od početka postojanja, tačnije od 2018. godine do danas odobrio je 801 rješenje za liječenje i dijagnostiku 485 djece u inostranstvu, jer su neka liječenja produžavana više puta. Do sada je za liječenje i dijagnostiku djece do 18 godina starosti izdvojeno više od 18 miliona KM. Samo u ovoj godini za liječenje i dijagnostiku u inostranstvu,  Fond solidarnosti je izdvojio oko tri miliona KM.

Podsjećamo, da Upravni odbor JU Fond solidarnosti čini 15 članova imenovanih iz reda predstavnika istaknutih zdravstvenih radnika, Saveza sindikata Republike Srpske, Saveza opština i gradova RS, Privredne komore RS, medija i udruženja čiji su ciljevi usmjereni na poboljšanju uslova liječenja oboljele djece. Njegov osnovni zadatak je da prati namjensko trošenje sredstava Fonda solidarnosti, daje saglasnost na odluke direktora Fonda solidarnosti, učestvuje u kreiranju mjera i aktivnosti kojima je cilj obezbjeđivanje sredstava za rad Fonda solidarnosti, usvaja Poslovnik o radu Fond solidarnosti, učestvuje u promociji aktivnosti Fonda solidarnosti. Odluku o dodjeli sredstava donosi direktor Fonda solidarnosti, u skladu sa Pravilnikom,uz saglasnost Upravnog odbora, a na prijedlog članova Komisije. Rad upravnog odbora JU Fond solidarnosti je volonterski, odnosno ne primaju naknadu za obavljanje ovog posla.

Budući da predstavnici lokalnih zajednica koji su bili članovi UO JU Fond solidarnosti više nisu načelnici opština, došlo je do promjene i u samom sazivu UO JU Fond solidarnosti. Članove UO JU Fond solidarnosti imenuje Vlada RS. Umjesto gospođe Divne Aničić i gospođe Mileve Komlenović koje su bile načelnice opština Mrkonjić Grad i Kalinovik, ispred Saveza opština i gradova Republike Srpske za rad u UO JU Fond solidarnosti imenovani su gradonačlenik Prijedora gospodin Slobodan Javor i načelnica opštine Jezero, gospođa Snežana Ružičić. Takođe, na mjesto gospodina Miroslava Zečevića koji je otišao u penziju, ispred Saveza Sindikata RS, tačnije Sindikata finansijskih organizacija imenovana je Selena Ratković. Novi član UO JU Fond solidarnosti je i Aljoša Stanković koji je zaposlen u Univerzitetskom-kliničkom centru RS umjesto dr Dejana Ćurlika. Ostali članovi UO JU Fond solidarnosti ostaju da rade na čelu sa Vitom Malešević, predsjednicom UO JU Fond solidarnosti.

Direktorica JU Fond solidarnosti Jasminka Vučković zahvalila se ranijim članovima na saradnji posebno ističući njihovu predanost i profesionalnost. Novim članovima poželjela je dobrodošlicu ističući da svi članovi UO interes djeteta stavljaju na prvo mjesto svjesni koliko je važno da se pravovremeno i adekvatno reaguju, posebno u onim situacijama koje zahtijevaju brzu reakciju.

Podsjećamo, JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje, oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu počeo je sa operativnim radom 2018. godine u cilju finansiranja troškova liječenja djece do 18 godina u inostranstvu, onda kada njihovo liječenje nije moguće u Republici Srpskoj niti u ustanovama izvan Srpske sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima potpisane ugovore.

Rad JU Fond solidarnosti je u potpunosti transparentan, a sve značajne informacije dostupne su na internet stranici ovog fonda. Na internet stranici dostupno je stanje na računima JU Fond solidarnosti (trenutno se na računima nalazi oko 15 miliona  KM), te svi izvodi iz banaka, kako bi javnost imala uvid u sve uplate i isplate iz JU Fond solidarnosti. Takođe, dostupna je i lista svih odobrenih rješenja, sa nazivima ustanova u koje su djeca upućena, troškovima liječenja i sl.

Inače, JU Fond solidarnosti u potpunosti snosi troškove liječenja djece kojima je odobreno liječenje u inostranstvu, što podrazumijeva kompletno liječenje, uključujući sve ono što je djetetu neophodno u toku liječenja. Takođe, JU Fond solidarnosti snosi i troškove smještaja pratioca uz dijete, a po potrebi se obezbjeđuje i stručna pratnja.

Napominjemo da se novac JU Fond solidarnosti  troši isključivo za liječenje djece i ni u jednu drugu namjenu. Novac za materijalne troškove, uključujući i platu direktorice JU Fond solidarnosti se obezbjeđuje iz sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

8 Novembra, 2022
Copyright © 2024- Fond Solidarnosti Republike Srpske