Vlada Republike Srpske usvojila je danas Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana – Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01.2021.-31.12.2021. godine.

U 2021. godini Fond solidarnosti finansirao je dijagnostiku i liječenje u inostranstvu za 183 djece, za šta je izdvojeno više od 7,9 miliona KM. Ukupno je odobreno 227 rješenja jer su pojedina djeca upućivana na liječenja i kontrole više puta. Većina rješenja – 148 se odnosilo na liječenja, dok je 79 rješenja izdato za dijagnostička (genetska) ispitivanja u inostranstvu. Najčešći razlozi za upućivanje na liječenje su bila maligna oboljenja, rijetke bolesti, kardiološke anomalije, transplantacije, genetske analize, urođene ortopedske anomalije, bolesti oka i druga oboljenja. Djeca su liječena u eminentnim klinikama u svijetu, poput u Turskoj, Njemačkoj, SAD, Grčkoj, Italiji, Španiji, Srbiji, Hrvatskoj i drugim zemljama.

U Izvještaju Fonda solidarnosti navedeno je da je zbog pandemije i vanredne situacije nastavljena i u prošloj godini primjena Odluke o finansiranju troškova u vezi sa liječenjem djece u inostranstvu za vrijeme trajanja vanredne situacije prema kojoj Fond solidarnosti finansira i dodatne troškove poput putnih troškova, smještaja, refundacije kupljenih medicinskih sredstava, lijekova i slično. Po osnovu ove odluke, za putne troškove djece i roditelja, troškove smještaja u inostranstvu i dr., Fond solidarnosti je ostvario ukupne troškove u iznosu od 41.936 KM.

Inače, Rebalansom Finansijskog plana – Budžeta JU Fond solidarnosti za 2021. godinu, planirani su prihodi sa primicima u iznosu od 9.752.800 KM, dok su isti ostvareni u iznosu od 8.818.499 KM, što je za 934.301 KM ili 9,58% manje u odnosu na planirana sredstva. Na manje prihode najviše je uticalo manje ostvarenje na kontima primici po osnovu avansa i transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja. Rebalansom Finansijskog plana- Budžeta JU Fond solidarnosti za 2021. godinu, ukupni rashodi sa izdacima planirani su u iznosu od 9.752.800 KM. Ostvareni rashodi sa izdacima u posmatranom periodu iznose 9.180.465 KM, što je manje od plana za 572.335 KM ili 5,87%. Na manje rashode najviše je uticalo manje ostvarenje na kontu doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja. Razlog manjeg ostvarenja u odnosu na planirana sredstva na ovoj stavci je činjenica da se troškovi evidentiraju tek po završetku liječenja tj. po dobijanju konačne fakture. U toku 2021. godine došlo je do povećanja poslovne aktive i poslovne pasive za 1.936.794 KM ili 14,22% što je rezultat povećanja tekuće imovine s jedne strane, te povećanja vlastitih izvora sredstava s druge strane.

19 Maja, 2022
Copyright © 2024- Fond Solidarnosti Republike Srpske