Fond solidarnosti: Za liječenje i dijagnostiku lani izdvojeno 6,1 miliona KM

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu u  prošloj godini za liječenje i dijagnostiku djece u inostranstvu izdvojio je oko 6,1 milion KM. Ovo je, između ostalog, navedeno u Izvještaju o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana – Budžeta ove ustanove za prošlu godinu koji je usvojila i Vlada Republike Srpske.

Kako je navedeno u izvještaju, Fond je u prošloj godinio finansirao  liječenje i dijagnostiku za 107 djece u inostranstvu, a djeca su upućivana u zdravstvene ustanove u Srbiji, Italiji, Njemačkoj, Turskoj, Španiji, Češkoj kao i u drugim referentnim svjetskim klinikama.
Najčešći razlozi za upućivanje na liječenja u inostranstvo su intervencije u sklopu  liječenja djece oboljele od malignih bolesti, rijetkih bolesti, transplantacija, urođenih ortopedskih anomalija, bolesti oka, srca i drugih oboljenja.
Osim toga, Fond solidarnosti u prošloj godini, donio je odluku da sve tok traje vanredna situacija izazvana zbog pandemije virusa korona finansira i dodatne troškove, poput poput putnih troškova, smještaja, refundacije kupljenih medicinskih sredstava, lijekova.
„Usvajanjem ove odluke, Fond solidarnosti već godinu dana finansira veći obim prava, a sve u cilju da se porodicama koje se sa bolesnim djetetom nalaze u inostranstvu obezbijedi nesmetan povratak kući, ostanak u bolnici ili ostanak u gradu (zemlji) u kojoj su se zatekli zbog liječenja djeteta“, konstatovano je u ovom izvještaju.
U prošloj godini uspostavljena je i saradnja sa diplomatsko – konzularnim predstavništvima BiH, posebno u Turskoj i Njemačkoj koji su na raspolaganju porodicama koje odlaze u te zemlje na liječenje.  To je posebno značajno, jer kako je navedeno u izvještaju, konzuli su iskazali spremnost u pronalaženju najboljih bolnica za djecu iz RS u slučaju potrebe za njihovim liječenjem u Turskoj i Njemačkoj.
Osim toga, Fond solidarnosti je u svakodnevnom kontaktu sa roditeljima bolesne djece, ali i sa zdravstvenim ustanovama u inostranstvu. U protekloj godini u skladu sa epidemiološkom situacijom organizovano je nekoliko posjeta porodicama djece koja su se liječila u inostranstvu. Takođe, zahvaljujući dobroj saradnji sa zdravstvenim ustanovama u inostranstvu na jednostavniji način su se savladale sve prepreke koje su izazvane pandemijom virusa korona i drugačijim načinom rada zdravstvenih ustanova
I u prošloj godini nastavljena je saradnja sa Društvom psihologa RS na način da je Fond solidarnosti podržao je akciju Društva psihologa za vrijeme pandemije u vezi sa očuvanjem mentalnog zdravlja posebno osjetljivih kategorija društva.
Podsjećamo da je Društvo psihologa na raspolaganju i roditeljima djece koji se liječe u inostranstvu tako što im pružaju besplatnu stručnu pomoć ukoliko im je potrebna.
Inače, Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana – Budžeta ove ustanove za prošlu godinu nakon što ga je usvojila Vlada RS razmatraće i Narodna skupština Republike Srpske.

23 Aprila, 2021
Copyright © 2024- Fond Solidarnosti Republike Srpske