Fond solidarnosti „Duša djece“ podržao projekat Društva psihologa RS- Poziv roditeljima za psihološku podršku

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece podržao je projekat Društva psihologa Republike Srpske „Zaštita mentalnog zdravlja vulnerabilnih kategorija stanovništva u doba KOVID-19 pandemije“,  te pozvao roditelje djece čije liječenje u inostranstvu finansira Fond da se odazovu pozivu za psihološku podršku.

Naime, poziv je upućen onim roditeljima djece  koji zbog zatvaranja  granica izazvanim pandemijom  virusa korona čekaju kod kuće da ih zdravstvena ustanova u inostranstvu  primi na liječenje, kao i onim roditeljima koji se sa djecom već nalaze na liječenju u inostranstvu i ne mogu da se vrate kući.

„Društvo psihologa Republike Srpske u vremenu pandemije korona virusom i kada se svi suočavamo sa strahom i neizvješnošću pokrenulo akciju očuvanja mentalnog zdravlja posebno osjetljivih kategorija društva. Ne umanjujući značaj pomoći nekih drugih kategorija društva, ubjeđeni smo da u ovim trenucima kada postoji nemogućnost slanja djeteta na liječenje u inostranstvo zbog zatvorenih granica ili kada se roditelji sa djecom nalaze u inostranstvu, pa ne mogu da se vrate kući,  potreba za razgovorom ili psihološkom podrškom je još veća“, istakla je direktorica Fonda solidarnosti „Duša djece“ Jasminka Vučković.

Podsjećamo da je Fond solidarnosti još prošle godine uspostavio saradnju sa Društvom psihologa RS u cilju pružanja stručne pomoći porodicama djece koja moraju da se liječe u inostranstvu. Psiholozi su na raspolaganju svim roditeljima, a ove usluge pružaju besplatno, jer na ovaj način žele da daju svoj doprinos humanoj misiji Fonda solidarnosti „Duša djece“.

Kada je u pitanju zaštita mentalnog zdravlja u vrijeme pandemije virusa korona, Društvo psighologa RS odlučilo je da pokrene ovaj projekat iz razloga što smatraju da je u ovim trenucima krize neophodno je osigurati psihosocijalne usluge u domenu posebno vulnerabilnih kategorija kao što su osobe sa invaliditetom, osobe sa hroničnim bolestima, roditelji djece sa hroničnim oboljenjima/stanjima i samohrani

roditelji. Osnovni cilj projekta je očuvanje mentalnog zdravlja ljudi u situaciji neočekivane krize kao i poduzimanja različitih incijativa koje su u direknoj vezi sa smanjivanjem epidemiološkog rizika.

29 Aprila, 2020
Copyright © 2024- Fond Solidarnosti Republike Srpske