Fond solidarnosti finansira dodatne troškove vezane za liječenje djece u inostranstvu u toku vanredne situacije

JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja,stanja i povreda djece u inostranstvu će za vrijeme vanredne situacije na teritoriji Republike Srpske koja je izazvana pandemijom virusa korona snositi ne samo troškove liječenja djece u inostranstvu, već i troškove koji nastanu radi prijema na bolničko liječenje ili otpusta djeteta sa bolničkog liječenja, kao što su putni troškovi, smještaj u inostranstvu i slično.

Ovom odlukom direktora Fonda solidarnosti, precizirano je da će Fond solidarnosti finansirati putne troškove djeteta i roditelja koji se nalazi u pratnji radi odlaska na liječenje ili povratka u mjesto gdje porodica živi u Republici Srpskoj. Saglasnost na prijedlog Odluke je dao Upravni odbor Fonda solidarnosti, a Odluka će stupiti na snagu nakon objave u Službenom glasniku Republike Srpske.

Takođe, ovom odlukom je omogućeno da Fond solidarnosti finansira troškove smještaja u inostranstvu za dijete i roditelja koji se nalazi u pratnji u slučaju da se porodica ne može vratiti u Republiku Srpsku zbog ograničenja prelaska granica u vrijeme trajanja vanredne situacije.

Osim toga, Fond solidarnosti će finansirati troškove nabavke potrebnih medicinskih sredstava ili lijekova prema preporuci zdravstvene ustanove u inostranstvu u cilju obezbjeđenja daljeg liječenja djeteta u kućnim uslovima. Napominjemo da se ova odluka odnosi na ona liječenja koja su već odobrena, kao i na liječenja koja su započeta u nekoj od bolnica u inostranstvu.

Usvajanjem ove odluke, koju je podržalo i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Fond solidarnosti nastoji izaći u susret porodicama koje se nalaze sa bolesnim djetetom u inostranstvu. Na ovaj način im je moguće obezbijediti dodatnu finansijsku podršku za vrijeme trajanja vanredne situacije, a sve u cilju zaštite zdravlja djece i sprečavanja širenja virusa korona.

Finansiranje pomenutih troškova Fond solidarnosti će vršiti na osnovu zahtjeva roditelja i priložene odgovarajuće medicinske, finansijske i druge dokumentacije.

Zahtjev i potrebna dokumentacija se Fondu solidarnosti mogu dostaviti i elektronskim putem. Ukoliko bude potrebno da se troškovi, npr. smještaja, plate stanodavcu u inostranstvu, predviđena je mogućnost da se navedeni troškovi refundiraju roditeljima koji te troškove plate, a za to naknadno po povratku u Republiku Srpsku podnesu zahtjev Fondu solidarnosti.

Predviđeno je da ove zahtjeve razmatra komisija Fonda solidarnosti koja i inače daje prijedlog za dodjelu sredstava, a u daljoj proceduri direktor Fonda solidarnosti donosi rješenje, uz saglasnost Upravnog odbora.

Fond solidarnosti će i dalje pratiti epidemiloške smjernice nadležnih i na osnovu toga donosiće adekvatne mjere koje imaju za cilj da roditeljima i djeci čije se liječenje finansira od strane Fonda solidarnosti olakša boravak u inostranstvu, posebno u pogledu finansijskih troškova.

Takođe, Fond solidarnosti je u kontaktu sa svim roditeljima djece koja se trenutno nalaze na liječenju u inostranstvu.

Napominjemo da je Fond solidarnosti u kontaktu sa zdravstvenim ustanovama u inostranstvu u kojima treba da se liječe djeca iz Republike Srpske, a u cilju adekvatne provjere rada zdravstvene ustanove dok traje pandemija virusa korona.

Takođe u slučaju neophodnosti upućivanja u inostrani zdravstveni centar kao i saglasnosti za prijem djeteta na liječenje, tražiće se i mišljenje Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske o epidemiološkoj situaciji, kako bi se djeci koja moraju da idu na liječenje u inostranstvo obezbijedilo da bezbjedno stignu na odredište.

Fond solidarnosti u skladu sa preporukama Vlade RS u cilju sprečavanja širenja virusa korona radi ograničenim kapacitetom, ali bez zastoja, jer se sve sjednice Komisije i Upravnog odbora održavaju elektronskim putem.

Podsjećanja radi, Fond solidarnosti je od početka rada pa do danas odobrio 235 zahtjeva za 180 djece (neka liječenja su produžena više puta), za šta je izdvojeno više od četiri miliona KM.

Sve aktuelnosti o Fondu solidarnosti dostupne su na internet stranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske gdje će biti objavljena i Odluka o finansiranju troškova vezanih za liječenje djece u inostranstvu dok traje vanredna situcija u Republici Srpskoj.

1 Aprila, 2020
Copyright © 2024- Fond Solidarnosti Republike Srpske